Haber Personel  Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

2016 KPSS Lisans Konu ve Soru Dağılımı

2016 KPSS Lisans Konu ve Soru Dağılımı
14 Mayıs 2016 - 22:55 'de eklendi ve 1917 kez görüntülendi.

Bilindiği üzere KPSS, devlet memuru olmak isteyenlerin girmesi gereken, hatta bazı özel kuruluşların da işe alım sürecinde asgari düzeyde şart koştuğu bir sınavdır. 2016 yılında, her iki yılda bir olan KPSS sınavı da yapılacaktır. KPSS kendi içinde KPSS A, KPSS B, EKPSS, DHBT ve ÖABT diye ayrılır. Bu yılki KPSS B; lisans, ön lisans ve lise düzeyinde yapılacaktır. Diğer sınavlar alan sınavları olduğu için KPSS 2016 konu dağılımı ve puanlamaya etki eden yüzdelik dilimleri farklılık gösterir.

KPSS B; Genel Kültür ve Genel Yetenek diye adlandırılan iki kısımdan oluşur ve her iki bölümde sorulan soru sayısı 60’dır. Toplamda 120 soruluk bir testtir. Genel Yetenek 60 Soru / Genel Kültür 60 Soru ( Türkçe 30, Matematik 27, Geometri 3 , Tarih 27 , Coğrafya 18 , Vatandaşlık 15 )

KPSS 2016 Konu dağılımı kısa hatlarıyla sıralanırsa;

Türkçe: Dil bilgisi ve yazım kuralları, ses bilgisi, anlatım bozuklukları, Akıl yürütme (paragraf, cümle, sözcük)

Matematik: Temel Kavramlar, mutlak değer, köklü sayılar, oran-orantı, kümeler, denklemler, taban aritmetiği, problemler, rasyonel sayılar, sayı sistemleri, olasılık, permütasyon ve kombinasyon, çarpanlara ayırma, OBEB ve OKEK, Asal çarpanlar, üslü sayılar, mod

Geometri: Açılar, alan ve hacim, Çokgenler, analitik geometri

Anayasa(Vatandaşlık): Temel Hukuk, anayasalar, idari hukuk, yasama-yürütme-yargı, Türkiye anayasaları ve hukuk sistemleri

Coğrafya: Dünyanın şekli ve Türkiye’nin konumu, Nüfus, bitki örtüsü, ekonomik coğrafya, grafiksel yorum

Tarih: Kurulan ilk Türk devletleri, Türk- İslam devletleri, Anadolu uygarlıkları, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılabının hazırlanış evreleri, Trablusgarp- Balkan Savaşları- I. Dünya Savaşı- Kurtuluş Savaşı, Atatürk’ün ilkeleri ve politikaları, II. Dünya Savaşı

Tarihte en çok Atatürk ilkeleri ve İnkılaplardan soru çıkmaktadır; Coğrafya’da Türkiye’nin ekonomik özelliklerinden; Matematikte problem çözümlerinden; Türkçe’de ise okuduğunu anlama konusundan.

KPSS TÜRKÇE Konuları
1- Sözcükte Anlam

2-Cümlede Anlam

3-Paragrafta Anlam

4-Anlatım Bozuklukları

5-Ses Bilgisi

6-Yapı Bilgisi

7-Sözcük Bilgisi

8-Cümle Bilgisi

9-Yazım Kuralları

10-Noktalama İşaretleri

11-Sözel Mantık

KPSS MATEMATİK Konuları
1-Temel Kavramlar

2-Sayılar

3-Bölme ve Bölünebilme kuralları

4-Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK

5-Birinci Dereceden Denklemler

6-Rasyonel Sayılar

7-Eşitsizlik, Mutlak değer

8-Üslü sayılar

9-Köklü sayılar

10-Çarpanlara ayırma

11-Oran-orantı

12-Problemler

13-Kümeler

14-İşlem ve Modüler Aritmetik

15-Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık

16-Tablo ve Grafikler

17-Sayısal Mantık Problemleri

KPSS GEOMETRİ Konuları
1-Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar

2-Çokgenler ve Dörtgenler

3-Çember ve Daire

4-Analitik Geometri

5-Katı Cisimler

KPSS TARİH Konuları
1-İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

2-Türk – İslam Tarihi

3-Osmanlı Tarihi

4-Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri

5-Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri

6-XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

7-Kurtuluş Savası’nın Hazırlık Dönemi

8-Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi

9-Atatürk ilke ve İnkılapları

10-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

11-Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS COĞRAFYA Konuları
1-Coğrafi Konum ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu

2-Türkiye’nin Yer şekilleri ve Özellikleri

3-Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü

4-Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

5-Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası

6-Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

7-Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm

8-Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

9-Bölgesel Kalkınma Projeleri

KPSS VATANDAŞLIK Konuları
1-Hukukun Temel Kavramları

2-Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri

3-Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi

4-1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri

5-Yasama

6-Yürütme

7-Yargı

8-Temel Hak ve Hürriyetler

9-İdare Hukuku

10-Uluslararası Kuruluşlar

11-Güncel Olaylar

NOT: Bu makale geçmiş yılların sınavları baz alınarak hazırlanmıştır. Resmi bir bilgi değildir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
kartal escort pendik escort