Haber Personel  Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

2018- YKS Başvuruları

2018- YKS Başvuruları
28 Şubat 2018 - 15:52 'de eklendi ve 387 kez görüntülendi.

2018- YKS Başvuruları Alınacak

2018-YKS başvuruları, 1-21 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2018-YKS Kılavuzunda yer almakta olup adaylar kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

 

1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS)
2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri
amacıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacaktır.
Sınav, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar
doğrultusunda uygulanacaktır.
2. BAŞVURU
2.1. SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?
2018-2019 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı
edinenler dâhil) veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine
alınacak tüm adaylar, 2018-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır.
YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur.
Diğer oturumlar isteğe bağlıdır.
2018-YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:
 2017-2018 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler
 Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
 Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar
 Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar
Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da
sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna
geçmedikleri takdirde, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim
programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme
işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar
doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart
sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer
alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan’dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS
kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.
2.2. SINAVA GİRME ZORUNLUĞU VAR MIDIR?
 ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek
isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.
 TÜBİTAK’ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF
Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasına katılarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alan adaylar,
isterlerse kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına (burslu programlar hariç) sınavsız olarak kontenjan dışında
ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinden bu adayların YKS’ye girme zorunluluğu yoktur ancak, bu durumdaki adayların
başvuru süresi içinde 2018-YKS başvurularını tamamlamış olmaları zorunludur.
 Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayanların Türkiye’deki yükseköğretim
kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmekte olup ayrıntılı bilgiye www.yok.gov.tr
internet adresindeki Öğrenci başlığı altında yer alan Kendi İmkanları ile Eğitim Alacaklar/Yurt Dışında Lise Eğitimi
Alanlar sekmesinden ulaşılabilmektedir. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 2018-YKS’ye başvuru yapma ve YKS’ye
girme zorunluluğu yoktur ancak, bazı yükseköğretim kurumları yurt dışından öğrenci kabulünde YKS puanlarını
kullanabilecektir. Bununla birlikte ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu veya uyruğundan biri
T.C. olan çift uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına girişte bu sınavın sonuçlarından yararlanmayı
istemeleri halinde 2018-YKS’ye başvuru yapma ve YKS’ye girme zorunluluğu bulunmaktadır.
2.3. SINAVA BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?
Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:
a) 2018-YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru
süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı
yapılmayacaktır.
b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi:
 Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM
Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.
 ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını
bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.
2
 ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan
adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.
* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.
* * Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, MEB e-okul veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar.

 

DİKKAT:
Eğitim bilgisi: Adayların başvuru ekranına yansıyan eğitim bilgisi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi kaynaklıdır.
1) Eğitim bilgisi MEB e-okul sistemi kaynaklı olan adaylardan bu bilgilerinde güncelleme gereken;
 son sınıf öğrencileri kendi okullarına,
 mezun adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine
başvurarak MEB e-okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlayacaklardır. MEB e-okul sistemindeki
bilgilerin güncellenme işleminin sınava başvuru süresinden sonra tamamlanabileceği durumlarda bu adaylar, 2018-
YKS’ye mevcut bilgileriyle başvuru yapabileceklerdir.
2) Aşağıdaki durumlar, MEB e-okul sistemi dışındadır:
 Askeri okullar,
 KKTC ortaöğretim kurumları,
 MEB’e bağlı olmayan yurt dışı okullar,
 ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. Numarası) adaylar.
Bu adaylardan ÖSYM arşivinde eğitim bilgisi bulunmayanlar veya ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde
düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerince başvuru esnasında
değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir. Başvuru tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamayacaktır.
Eğitim bilgisi alanında ekleme/düzeltme/değişiklik vb. taleplere ilişkin Merkezimizce yapılacak işlem
bulunmamaktadır.

 

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Sınava başvuru merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.
d) Aday Başvuru Formunun Doldurulması: Adaylar, kılavuzun 2.4. maddesini dikkatle okuduktan sonra Aday
Başvuru Formunu dolduracaklardır.
e) Sınav Ücretlerinin Yatırılması: Ücretler ile ilgili bilgiler kılavuzun 2.6. maddesinde yer almaktadır.
DİKKAT: Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını
tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış
olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon
atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.
f) Aday Başvuru Formunun Başvuru Merkezine Teslim Edildiği/Edilmediği Durumlar:
MEB e-okul sisteminde ortaöğretim bilgisi bulunmayan (KKTC, yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday
İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. Numarası) adaylardan başvuru
merkezinde başvuru aşamasında eğitim bilgisi değiştirilenlerin Aday Başvuru Formu ekinde diploma/mezuniyet vb.
belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeler, teslim alındığı
tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde saklanacak, ÖSYM tarafından talep edildiğinde başvuru
merkezince ÖSYM’ye gönderilecektir.
Bunun dışında başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge (sağlık kurulu raporu,
yurt dışında öğrenim gören adaylara ait transkript vb.) teslim edilmeyecek gerekli hallerde bu belgeler (sağlık
kurulu raporu, yurt dışında öğrenim gören adaylara ait transkript vb.), aday tarafından doğrudan ÖSYM’ye
gönderilecektir.

 

2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

WebOnline - Reklam Ajansları
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER