Haber Personel  Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
19 Temmuz 2017 - 9:06 'de eklendi ve 524 kez görüntülendi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik Personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserlerini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

 

BİRİMİ BÖLÜM A.B.D./A.S.D./PROGRAM UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Profesör 1 1 Bilgisayar ve Kontrol Teknolojileri Eğitimi alanında doçent olmak, Tıpta yapay zeka tabanlı uygulamalar ile polinom ve üreteç fonksiyonları üzerine matematiksel çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak, Mikoloji konusunda yurt dışı deneyimine sahip olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 İç Hastalıkları uzmanı olmak, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı olmak, En az 5(beş) yıl bir Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumluluğuna sahip olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 1 Mamografi, meme ultrasonu ve girişimsel işlemler uygulama konusunda gerek klinik gereksede eğitim verebilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmak,
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçent 1 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak, Romatoloji Yan Dal uzmanı olmak,
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1 Çocuk Ortopedisi alanında yurt dışı deneyimi olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak,
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 1 Karaciğer ve böbrek naklinde deneyimli olmak, tanısal ve tedavi amaçlı alt ve üst endoskopi yapabilir olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 1 Okuloplastik ve göz yaşı yolları cerrahi tedavisi konusunda yurtdışı deneyimi olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 1 Yoğun Bakım Uzmanlık Belgesi olmak, 1 (Bir) yıl yurt dışı deneyimi olmak,
Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Tek. Müh. Tarım Makinaları Profesör 1 1 Toprak İşleme Mekanizasyonu ve Hassas tarım teknolojileri konularında çalışmalar yapmış olmak
Ziraat Fakültesi Zootekni Biyometri ve Genetik Doçent 1 1 Zootekni alanında doktora sahibi olmak, Bayesciyöntemler ile majorgen analizi konusunda doktora yapmış ve zamana dayalı bayseci kantitatif modeller geliştirmiş olmak
Fen Fakültesi Fizik Atom ve Molekül Fiziği Profesör 1 1 Atom-Molekül ve çekirdek yapı ile reaksiyonları üzerine teorik çalışmalar yapmış olmak
Fen Fakültesi Fizik Nükleer Fizik Doçent 1 1 Füzyon reaktörü yapı malzemelerinde diferansiyel tesir kesiti çalışmaları yapmış olmak
Fen Fakültesi Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Profesör 1 1 p-adik fonksiyonlar, özel polinomlar ve q-sayıları konularında çalışmaları olmak
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Profesör 1 1 Karahanlı Türkçesi satır arası İlk Kur’an Çevirileri ve Hakaniye Türkçesi eserleri ile lgili yapılmış çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Doçent 1 1 Doçentliğini Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri bilim alanında almış olmak.
Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi Doçent 1 1 Revan Hanlığı ve Ermeni konusunda çalışmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Protohistorya ve ÖnasyaArkeolojisi Profesör 1 1 Tarih öncesi Likya Arkeolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Alman Dili ve Kültürü Doçent 1 1 Anlambilimsel ve sözlükbilimsel açıdan karşılaştırmalı çalışmalar da bulunmak ve yabancı Dil eğitiminde Beden Dili üzerine çalışmalar yapmak.
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Türk İslam Sanatları Profesör 1 1 Ortaçağ Anadolu Türk Sanatında Bezeme ve Orta Asya Türk Sanatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Mali İktisat Profesör 1 1 Mali Regülasyonlar ve mali krizler üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Mali İktisat Profesör 1 1 Refah devleti ve gelir dağılımına dair yayın yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi Profesör 1 1 Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında doçent olmak, Tahıl Teknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Profesör 1 1 Ağ/İnternet Karakterizasyonu (Network/ Internet Characterization) konusunda çalışmaları olmak
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektro Manyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Profesör 1 1 Elektrik-Elektronik mühendisliği bilim alanında doçenolmak Optik ve Mikrodalga Ölçüm Teknikleri Konularında çalışma yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Doçent 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim alanında doçent olmak, Mikroşerit Anten Tasarımı ile ilgili çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Profesör 1 1 Aktif Karbon ve Nanopartikül Üretimi Konularında Araştırmalar Yapmış olmak
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Profesör 1 1 Doçentliğini eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanından almış olmak ve örgüt psikolojisi ve yükseköğretimin yönetimi alanlarında çalışmaları olmak
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent 1 1 Doçentliğini rehberlik ve psikolojik danışma alanından almış olmak ve kimlik gelişimi ile ilgili çalışmaları olmak
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 Türk eğitim tarihi ve Türk-Arap ilişkileri üzerine çalışmaları olmak
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Profesör 1 1 Cumhuriyet dönemi iç göç hareketleriyle ilgili çalışmaları olmak
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini biyoloji alanından almış olmak ve doğa eğitimi, biyoçeşitlilik ve yaban tavşanlarındaekomorfolojik ve moleküler varyasyonlar konularında çalışmaları olmak
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Doçent 1 1 Tau sayıları ve fark denklemleri üzerine çalışmaları olmak
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Araştırma Yöntemleri Profesör 1 1 Siyasal İletişim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesör 1 1 Lisans ve Lisansüstü Eğitimini Hukuk Alanında Yapmış Olmak Sosyal Haklar Alanında Çalışma Yapmış Olmak
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Milletlerarası Özel Hukuk Doçent 1 1 Milletlerarası Aile Hukuku ve Arabuluculuk Alanında Çalışma Yapmış Olmak
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Doçent 1 1 Doktora Çalışmasını Medeni Usul Hukukunda Yargılama İlkeleri Alanında Yapmış Olmak Doçentlik Bilimsel Eserinin İcra ve İflas Hukuku Alanında Hazırlanmış Olmak
Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bil. Balıkçılık Temel Bilimleri Profesör 1 1 Su Ürünleri Ekonomisi ve Pazarlaması konusunda çalışıyor ve yayınları olmak
Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiş. Yetiştiricilik Profesör 1 1 Balık Beslemede Alternatif Hammaddeler konusunda çalışıyor, ilgili alanda ve kefirle ilgili yayınları olmak
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Profesör 1 1 Hemşirelik Bilim Alanında Doçent olmak, Çalışmalarını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak.
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği Profesör 1 1 Klasik Arkeoloji alanında doçent ünvanına sahip olmak, antik dönem mimarisi konusunda çalışmaları olmak
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği Doçent 1 1 Turizm alanında doçent ünvanına sahip olmak, Turizm Rehberliği ve Turizm Pazarlaması ile ilgili çalışmaları olmak
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doçent 1 1 Turizm alanında doçent ünvanına sahip olmak, Gastronomi ve Yiyecek-İçecek Yönetimi alanında çalışmaları olmak
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Karar Bilimleri Doçent 1 1 Doçentlik Alanı Nicel Karar Yöntemleri olmak, Veri Madenciliği konusunda çalışmaları olmak.
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uluslararası Ticaret Doçent 1 1 Doçentlik Alanı Uluslararası İktisat olmak, Enerji Ekonomisi ve Avrupa Birliği konularında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı Profesör 1 1 Peyzaj planlama alanında çalışmaları olmak
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Kentsel Tasarım Profesör 1 1 Kentsel tasarım ve kentsel morfoloji üzerine çalışmaları olmak
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Spor Yönetim Bilimleri Doçent 1 1 Yükseklisans ve doktora çalışmalarını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olmak. Beceri öğrenimi, motor kontrol ve motor davranış alanlarında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Rekreasyon Doçent 1 1 Spor Tarihi alanında çalışmaları bulunmak
Antalya Devlet Konservatuvarı Müzik Yaylı Çalgılar Profesör 1 1 Keman Eğitimi alanında disiplinler arası çalışmalar yapmış olmak.
Antalya Devlet Konservatuvarı Müzik Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Profesör 1 1 Müzik Teknolojileri ve Orkestra Şefliği üzerine çalışmalar yürütmüş olmak.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
kartal escort pendik escort