Haber Personel  Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
30 Haziran 2017 - 8:37 'de eklendi ve 553 kez görüntülendi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları yanı sıra 24.01.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 28.02.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen;

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen;

4 – Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5 – Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

8 – İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

9 – Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1.kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen Histoloji ve Embriyoloji Profesör kadrosu hariç diğer kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

(***) Yukarıdaki açıklamaların 1.maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “ Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI VE ALANI UNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri (Din Psikolojisi) Yardımcı Doçent 3 1 Stres ve din üzerine çalışmaları olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Profesör 1 1 Eski Türk Edebiyatı ve Karşılaştırmalı Edebiyat alanlarında çalışmaları olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Profesör 1 1 Sebk-i Hindi ve manzum sözlük konularında çalışmalar yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Türk İslam Düşüncesi Tarihi Profesör 1 1 İslam Felsefesi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Ortaçağ İslam Felsefesi ve gelenek konularında çalışmaları olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Arşivcilik Yardımcı Doçent 3 1 Osmanlıca Diplomatikası becerisi ve tecrübesi olmak ve Osmanlı ile Avrupa’da kurumsal bilgi üretiminin tarihi üzerinde çalışmalar yapmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Medya ve İletişim Radyo, Televizyon ve Sinema Doçent 1 1 İletişim ve yakın alanda çalışmalar yapmış olmak. Medya, internet ve aile üzerine çalışmaları bulunmak. Yazılı ve görsel medya tecrübesine sahip olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 1 Robotik donör nefrektomi konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Profesör 1 1 Transoral robotik cerrahi ve akustik fonetik-ses analizi konularında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 Gastroenteroloji uzmanı olmak, İnflamatuvar barsak hastalıklarında ekstraintestinal bulgularla ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak, lokal ileri mide adenokarsinomlarında neoadjuvan kemoterapi konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Profesör 1 1 Sağlıkta dönüşüm programı, sürekli mesleki gelişim çerçevesinde aile hekimlerinin ikinci basamak aşama uyum eğitimlerinin koordinasyonunda görev almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 1 Girişimsel radyoloji, perkütan biyopsiler konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 1 Parmak laserasyonlarında dijital blok konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 1 Erkek üreme sisteminde Ubikütin proteazom sistemi konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Spor Bilimleri Doçent 1 1 Elit sporcularda egzersizin ve egzersizde çinko uygulamasının antioksidan aktivite üzerine etkileri konusunda çalışma yapmış olmak. Güreş alanında antrenörlük belgesi olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Profesör 1 1 Lisans, Yüksek lisans ve doktora derecelerini Makine Mühendisliğinden almış olmak. Sac metal şekillendirme, ılık ve sıcak şekillendirme, hafif metallerin şekillendirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 1 Doktora derecesini biyomühendislik bölümünden almış olmak. Atık su arıtımı konusunda ve çevre ve su kalitesi analizi için sensör uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Yardımcı Doçent 3 1 Lisans ve Doktora derecelerini Endüstri Mühendisliğinde tamamlamış olmak. Yöneylem Araştırması, optimizasyon ve çok ölçütlü karar modellemeleri ve spor dünyasında uygulanması konusunda çalışmış olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Profesör 1 1 Stratejik yönetim kâr amacı gütmeyen sektör (NGOs) ve karşılaşkamu yönetim alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

 

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
kartal escort pendik escort