Haber Personel  Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

Çukurova Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi alıyor

Çukurova Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi alıyor
05 Eylül 2019 - 14:05 'de eklendi ve 300 kez görüntülendi.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi (uygulamalı birim) alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi : 03.09.2019
Son Başvuru Tarihi : 17.09.2019 (mesai bitimi itibari ile)
Ön Değerlendirme : 19.09.2019
Sınav Giriş Tarihi : 23.09.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 25.09.2019
Başvuru Şekli : Şahsen veya posta
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.cu.edu.tr
Başvuru Yeri : İlan edilen kadro biriminin Fakülte Dekanlıkları (Rektörlük kadrosu için Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı)

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2-ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Uluslararası İlişkiler ile ilgili uygulamalı birimlerde ve Yabancı Diler Yüksekokulunda ders verecek öğretim görevlisi kadro ilanlarına başvuran adaylardan sunduğu dil belgelerinde ise en az 80 puan almış olması gerekir.

4-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.

5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

6-ALES puan türünün hesaplanmasında, atama yapılacak kadroya ilişkin puan türü dikkate alınacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

MUAFİYET
* Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

İLANLARDA İSTENİLEN BELGELER

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan Birim/Bölüm/Anabilim Dalı, unvan ve adayın iletişim bilgileri(adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)
2- Özgeçmiş,
3- 2 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
5-Lisans ve varsa Lisansüstü Diplomalarının onaylı suretleri, (başvurularda e-devlet çıktısı kabul edilecektir)
6-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi,
7-Resmi Lisans Transkripti,
8-Yabancı Dil Belgesi,
9-ALES Belgesi,
10-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.),
11-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir)
12-Adli Sicil Belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir)
13-İkameti gösterir belge. (e-devlet çıktısı kabul edilecektir)

AÇIKLAMALAR

1- Adaylar şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurularını yapacaklardır.

2- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne/Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

3- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

4- Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

DUYURULUR

Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2304

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DERECE SAYISI *ALES YDS NİTELİK
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 5 1 70 50 Biyoloji lisans mezunu olup, Biyoteknoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, en az iki ayrı Yeni Nesil Dizileme (YND) Sistemi kullanım deneyimi ve İmmünfenotiplendirme Laboratuvarı ile Genetik Tanı Merkezi bünyesinde rutin tanı tecrübesine sahip olmak, YND sistem validasyonları ve biyoinformatik üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Adli Tıp Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 5 1 70 50 Adli Tıp doktoralı ve Adli Toksikoloji konusunda çalışma deneyimine sahip olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 3 1 70 50 Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalından Uzmanlığını almış olmak.

 

 

Rektörlüğe : Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 5 1 70 50 Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak, bilgi işlem alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek koşulu ile kurumsal ölçekte yazılım projesi geliştirmiş ve uygulamış Olmak

 

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 5 1 70 80 Dış İlişkiler Biriminde görevlendirilmek üzere, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararsı İlişkiler, İngilizce Mütercim – Tercümanlık, Çeviri Bilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi veya İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak, alanında en az 2 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak

 

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 5 1 70 50 Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevlendirilmek üzere, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında lisans mezunu olmak ve Kariyer Psikolojik Danışmanlığı konusunda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

TOPLAM : 6 Kişi

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
kartal escort pendik escort