Haber Personel  Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Alımı
16 Mayıs 2016 - 9:48 'de eklendi ve 632 kez görüntülendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23 (c), 25 (c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

  1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe
  2. Özgeçmiş
  3. 2 adet fotoğraf
  4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)
  6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.
  7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),
  8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)
  9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecek olup yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

Not: Sanat ve Tasarım Fakültesi için başvurularda, özgeçmiş ve yayınlar yanında “adayın sanat/tasarım çalışmalarından örneklerin bulunduğu birportfolyoyu CD veya USB bellek içinde” teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Unvanı Der. Adedi Birimi Bölümü Anabilim Dalı AÇIKLAMALAR
Profesör 1 1 İkt. ve İdari Bil. Fak. İşletme Muhasebe ve Finansman Muhasebe ve Finansal Analizde Yapay Zeka Uygulamaları konusunda çalışmış olmak.
Doçent 1 1 İkt. ve İdari Bil. Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Yönetim Kültürü, Etik, Türk İdare Tarihi konularında çalışmaları olmak.
Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fak. Fizik Genel Fizik Yarı iletken ve nanokompozit ince filmlerin sol-jel yöntemiyle hazırlanması ve yapısal, optiksel, morfolojik ve elektriksel karakterizasyonlarının tayini alanında çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi İntraoral Lazer Kaynak konusunda çalışma yapmış olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Baş-boyun kanserleri radyoterapisinin set-up güvenirliği ve akciğer kanserlerinin radyoterapisinde radyasyon ösefajitive pnömonisi konularında çalışmaları olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Otizm ve özgül öğrenme bozuklukları ile ilgili yurtdışı çalışmaları olmak, Gestalp Terapi, Aile Terapisi, Şema Terapisi, EMDR eğitimi almış olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Girişimsel Radyoloji ve Safra yolları ve rüptüre abdominalanevrizmaların girişimsel işlemleri ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak ve en az 5 yıllık klinik deneyime sahip olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Toraks Radyolojisi alanında ve Koroner Fistüllerin görüntülenmesi ve Koroner görüntülemede Kontrast madde kullanımı ile ilgili bilimsel çalışmalara sahip olmak ve bu konularda en az 10 yıllık klinik  deneyimi olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Nefroloji dalında doçent ünvanını almış olmak. En az 1 yıl üniversitede ders verme deneyimi olmak.
Doçent 1 1 Sanat ve Tasarım Fak. Görsel İletişim Tasarımı Grafik tasarım eğitimi alanında doktoralı, tipografi eğitimi alanında deneyimli, güzel sanatlar tasarım alanında doçentünvanına sahip olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Müh. Mim. Fak. Elektrik Elektronik Müh. Kontrol ve Kumanda Sistemleri Elektrik Elektronik Mühendisliği Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.Mekatronik ve ters sarkaç kontrolü konularında çalışmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji Anestezi uzmanı olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Farmakoloji Tıp Doktoru ve üniversitelerde en az 5 yıl deneyimli Tıbbi Farmakoloji uzmanı olup, Deneysel Şizofreni modelleri üzerine çalışmaları bulunmak.
Yrd. Doç. 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Farmakoloji Tıp Doktoru ve üniversitelerde en az 5 yıl deneyimli Tıbbi Farmakoloji uzmanı olup, Pulmoner hipertansiyon tedavisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Fen Edebiyat Fak. Matematik ve Bilgisayar Uygulamalı Matematik Bell Polinomları, Genelleştirilmiş Bilineer Denklemler ve Tam Çözümler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Yrd. Doç. 4 1 İkt. ve İdari Bil. Fak. Maliye Maliye Teorisi Vergi kaçırma eğilimi konusunda akademik çalışmaları olmak.
Yrd. Doç. 1 1 İkt. ve İdari Bil. Fak. İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Tüketici davranışları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Yrd. Doç. 3 1 Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Eğitim Yön. Tef. Plan. veEkonomisi Yüksek lisans ve doktora eğitimini eğitim yönetimi ve teftişi alanında tamamlamış olup, eğitim yönetiminde etik konusunda çalışmaları olmak.
Yrd. Doç. 3 1 Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Eğitim Yön. Tef. Plan. veEkonomisi Eğitim yönetimi alanında doktora yapmış olmak ve bu alandaki batı kaynaklı bilgi konusu ile ilgili çalışmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Sanat ve Tasarım Fak. Görsel İletişim Tasarımı Grafik tasarımı alanında lisans, Grafik alanında yüksek lisans ve sanatta yeterlilik derecesine sahip olmak. Sosyal sorumluluk tasarımı ve sürdürülebilir tasarım alanında çalışmalar yapmış olmak.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
kartal escort pendik escort