Haber Personel  Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
18 Ağustos 2017 - 8:33 'de eklendi ve 483 kez görüntülendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

  1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe
  2. Özgeçmiş
  3. 2 adet fotoğraf
  4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)
  6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.
  7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma BaşvuruFormu’ndabelirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),
  8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)
  9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecek olup yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir. Profesör kadrosuna başvuracaklar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Nisan 2016 dönemi ve öncesi doçentlik asgari koşullarını sağlamış olmaları gerekmekte olup söz konusu kriterlere ve puan tablosuna Personel Dairesi Başkanlığının web sitesi dokümanlarından erişilebilir.

 

UNVANI DER. ADEDİ BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI AÇIKLAMALAR
Profesör 1 1 Mühendislik Mimarlık Fak. Makina Mühendisliği Termodinamik Energy ve egzerji analizinde sayısal yöntemler üzerine ve helikopter motorları için sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. İstatistik İstatistik Teorisi Sınırlı etki tahmin yöntemleri ve sağlam regresyon ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Botanik Bitki stres fizyolojisi üzerinde çalışmaları bulunmak ve bor/bor toksisitesi konularında çalışıyor olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Fen Edebiyat Fak. Kimya Fizikokimya Yüzeyaktif suda çözünebilir polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme Değerlendirme Ölçme ve değerlendirme alanında doktoraya sahip olmak ve test eşitleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimde Psikolojik Hizmetler veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktoraya sahip olmak ve Bilişsel ve Davranışçı Terapi alanında yayın ve eğitimi bulunmak.
Yrd. Doç. 3 1 Eğitim Fak. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Matematik eğitimi alanında doktoraya sahip olmak ve matematik öğretmenlerinin sınıf içi dinamik matematik yazılım uygulamalarına yönelik çalışmaları olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Eğitim Fak. Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Yaşam becerileri ve aile katılımı üzerine çalışmaları olmak. Drama eğitimlerine sahip olduğunu belgelemek.
Yrd. Doç. 1 1 Mühendislik Mimarlık Fak. Makina Mühendisliği Enerji Katılımcı ortamda ışınım ile ısı geçişinde sayısalyöntemler ile karışık ışınım ve taşınım ısı geçişialanlarında çalışma yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Mühendislik Mimarlık Fak. Makina Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat PTA kompozit kaplamaların kriyojenik işlemi ve borlukatı yağlayıcıların tribolojisi alanlarında çalışma yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Mühendislik Mimarlık Fak. Makina Mühendisliği Termodinamik Evsel soğutucular için ısı değiştirici tasarımları üzerinde deneysel ve sayısal çalışmalar yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Mühendislik Mimarlık Fak. Makina Mühendisliği Termodinamik Yağların vizkositesinin deneysel ölçümü ile hesaplamalıakışkanlar dinamiği konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Mühendislik Mimarlık Fak. Endüstri Mühendisliği Üretim ve Servis Sistemleri Hücresel İmalat Sistemlerinin eniyilenmesinde sezgisel algoritmaların kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.
Yrd. Doç. 3 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora yapmış olup, Milliyetçilik, Azınlık Tarihi ve Siyasi Tarih konularında çalışmaları olmak.
Yrd. Doç. 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat İktisat politikası Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği konusunda çalışmaları olmak.
Yrd. Doç. 2 1 Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Pedodonti Antibiyotikli kanal patlarının kök hücre üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Jinekolojik Endoskopik Cerrahi, ReprodüktifEndokrinoloji, İntrauterin inseminasyon konularında çalışmaları olmak, üremeye yardımcı tedavi yöntemleri konusunda eğitim almış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Hemşirelik lisans mezunu olmak. Psikiyatri hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. En az 3 yıl süreyle ilgili alanda ders vermiş olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Genel biyoloji alanında doktora yapmış olmak, kanser tedavisinin yan etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

SON BAŞVURU TARİHİ          : 05.09.2017

YRD. DOÇ. YAB. DİL. SINAVI  : 13.09.2017

YAB. DİL SINAV YERİ            : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YAB. DİL SINAV SAATİ         : 09.00

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
kartal escort pendik escort