Haber Personel  Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
24 Haziran 2017 - 16:43 'de eklendi ve 482 kez görüntülendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1 – Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2 – Özgeçmiş

3 – 2 adet fotoğraf

4 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5 – Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6 – Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7 – ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8 – Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9 – Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecek olup yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir. Profesör kadrosuna başvuracaklar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Nisan 2016 dönemi ve öncesi doçentlik asgari koşullarını sağlamış olmaları gerekmekte olup söz konusu kriterlere ve puan tablosuna Personel Dairesi Başkanlığının web sitesi dokümanlarından erişilebilir.

 

UNVANI DER. ADEDİ BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI AÇIKLAMALAR
Profesör 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Akciğer ve plevra kanseri ile ilgili moleküler düzeyde çalışmaları olmak.
Profesör 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Hematoloji uzmanı olmak ve kök hücre nakli konusunda yayınları ve çalışması olmak.
Profesör 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi Kemik ve yumuşak doku tümörleri konusunda yurtdışı eğitimi almış olmak.
Profesör 1 1 Müh. Mim. Fak. İnşaat Mühendisliği Yapı Deprem Mühendisliği alanında doçent olmak, riskli yapı tespiti ve yapıların güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Profesör 1 1 Müh. Mim. Fak. Kimya Mühendisliği Kimyasal Teknolojiler Kimya Mühendisliğinde doçent olmak, Biyokütle kaynaklarından biyoyakıt, aktif karbon ve karbon moleküler elek üretimi, karakterizasyonu ve uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi Pediatrik kalça ultrasonografisi üzerine çalışmaları olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Hematoloji uzmanı olmak ve kan bankası, immünoloji konusunda yurtdışı eğitimi olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Psikodrama temel aşama çalışmalarını tamamlamış olmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Hepatosellüler karsinomalar konusunda çalışmaları olmak.
Doçent 1 1 Müh. Mim. Fak. Maden Mühendisliği Maden İşletmesi Yer altı maden açıklığı tasarımı ve doğal yapı taşları üzerine kaya mekaniği çalışmaları yapmış olmak.
Doçent 1 1 Müh. Mim. Fak. Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Görüntü işleme, bilgisayarla görü ve örüntü tanıma alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 Müh. Mim. Fak. Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Uyarlamalı kontrol, gezgin robotlar ve endüstriyel robotkollarıkonularında çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 Müh. Mim. Fak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Telekominikasyon Elektrik-Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve biyomedikal örüntü tanıma alanında çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 Müh. Mim. Fak. Endüstri Mühendisliği Üretim ve Servis Sistemleri Ajan temelli otonom gezgin robotların görev planlaması konularında çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 Müh. Mim. Fak. Jeoloji Mühendisliği MadenYatakları-Jeokimya Volkanik kayaçların jeokimyası, fiziksel volkanoloji ve nümerik modelleme çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 Müh. Mim. Fak. Mimarlık Mimarlık Tarihi Mimarlık tarihi alanında doktora yapmış olmak, Modern mimarlık eleştirisi, biyo-politika ve mimarlık, mimarlık ve edebiyat konularında çalışmış olmak.
Doçent 1 1 Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Soğuk plazmanın farklı dental malzemeler üzerine etkisi konusunda çalışmaları bulunmak.
Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fak. Matematik-Bilgisayar Bilgisayar Bilimleri Grup algoritma ve programlama alanında çalışmaları olmak.
Doçent 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Derin ekoloji, çevre etiği ve yerel yönetimler konularında çalışmaları olmak.
Doçent 1 1 İlahiyat Fak. Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi İlkçağ felsefesi ve Türk-İslam düşüncesi üzerine çalışmaları olmak.
Doçent 1 1 Eğitim Fak. Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Özel Eğitim alanında doçentliği olup kaynaştırmada öğretmen eğitimi üzerinde çalışmaları olmak.
Doçent 1 1 Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Eğitim Felsefesi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Eğitim Sosyolojisi alanında doçentliği olup alanında çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Eğitim Yönetimi alanında doktora ve doçentliğe sahip olmak.
Doçent 1 1 Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Atçılık ve Antrenörlüğü At mikrobiyolojisi ve endüstriyel mikrobiyoloji alanında çalışmaları olmak.
Doçent 1 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında doçentliğini almış ve kök hücre alanında yurt içi ve yurt dışı yayınları olmak.
Doçent 1 1 Ziraat Fak. Zootekni Yemler ve Hayvan Besleme Beslenme ve metabolik hastalıklar konusunda çalışma yapmış olmak.
Yrd. Doç. 2 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Boyun cerrahisi alanında eğitim almış olmak.
Yrd. Doç. 3 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Aile hekimliği uzmanı olmak, 2 yıl lisans düzeyinde ders vermiş olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Ürogenital sistem radyolojisinde görüntüleme çalışmaları ve yayınları olmak.
Yrd. Doç. 3 1 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Akciğer kanserinde radyasyon pnömonisi ile ilgili çalışmaları olmak.
Yrd. Doç. 3 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Ön segment görüntüleme yöntemleri ile ilgili çalışmaları olmak.
Yrd. Doç. 3 1 Tıp Fak. Temel Tıp Bilimleri Deontoloji Tıp tarihi ve etik alanında doktora yapmış olmak, son 2 yıldır lisans düzeyinde ders vermiş olmak.
Yrd. Doç. 3 1 Müh. Mim. Fak. Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör Tasarımı Kimya Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Pillerin empedans analizleri ve modellemesi konularında çalışmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Uluslararası örgütler ve BM sistemi konularında çalışmaları bulunmak.
Yrd. Doç. 1 1 Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Moleküler Biyoloji Kromozom anomalisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Yrd. Doç. 3 1 Turizm Fak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak, Gastronomi ve turizmde nitelikli işgücü istihdamı konularında çalışmaları olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Sağlık Bil. Fak. Hemşirelik Hemşirelik Yönetimi Hemşirelik lisans mezunu, Hemşirelikte yönetim anabilim dalında doktora yapmış ve Hemşirelikte örgütsel destek ve iş doyumu üzerine çalışma yapmış olmak.
Yrd. Doç. 3 1 Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Alveolar yarık onarımı ve üç boyutlu volumetrik analizler alanında çalışma yapmış olmak.
Yrd. Doç. 3 1 Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ultrasonografi rehberliğinde girişimsel radyoloji uygulamaları ve alt çene eklemi alanında çalışma yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Diş Hekimliği Fak. Klinik Bilimler Ortodonti Gülümseme estetiği ve üç boyutlu sefalometri alanında çalışma yapmış olmak.
Yrd. Doç. 1 1 Ziraat Fak. Zootekni Biyometri ve Genetik Keçilerde genetik kusurların tanımlanması konusunda doktora yapmış olmak.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
kartal escort pendik escort