Haber Personel  Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
01 Temmuz 2017 - 10:47 'de eklendi ve 559 kez görüntülendi.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

  1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.
  2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
  3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  4. Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.
  5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların

Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi

(http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

– Yabancı Dil Belgesi

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/ Müdürlüğüne (*) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

(*) Not: Üniversitemiz Polatlı İlahiyat Fakültesi Yardımcı Doçent Kadrosu ilanına başvuru yapacak olan adayların ilgili belge ve dosyalarla birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   :  01.07.2017

Bitiş Tarihi           :  15.07.2017

 

BİRİM BÖLÜM ABD UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Yardımcı Doçent 1 1 Elastomerik Esaslı Bazı Ölçü Maddelerinin Reolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi ile Materyallerin Renk Stabilitesi konularında çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Biyokimya Doçent 1 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olup Biyokimya alanında doçentliğini almış olmak ve Kararlı ve Kararsız Anjina Pektoris Olgularında Alfa Tokoferol Desteğinin Antioksidan Savunma Sistemi Üzerine etkileri ile Obezitede Er Stres Mekanizmaları ve İnflamazom Aktivasyonu Aracılı Hepatosit Piropitotik Hücre Ölümü konularında çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi FarmasötikTeknoloji Yardımcı Doçent 1 1 Mukoadezif Vajinal Yeni İlaç Taşıyıcı Sistemler ile ilgili çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Fizik Genel Fizik Doçent 1 1 BexZn(1-x) O/ZnO heteroyapılarında iki boyutlu elektron gazının incelenmesi ve armchair ve zigzag grafennanoribbonların elektronik özellikleri konularında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi Doçent 1 1 Avrupa bilgisayar yetkinlik sertifikası (ECDL) konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak ve Türkiye’de yaygınlaştırılması için sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürütmüş olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 Eğitim sosyolojisi alanında doçentliğini almış olmak ve politik eğitim ve eğitimin felsefi temelleri ile ilgili çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 Sınıf öğretmenliği eğitimi alanında doçentliğini almış olmak ve okuma yazma eğitimi ve teknoloji konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fizik Eğitimi Profesör 1 1 Fizik eğitimi, bilim doğası, görelilik ve kuantum fiziğinde öğrenci güçlükleri ve fizik dersine yönelik öğrenci tutumları konularında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Profesör 1 1 Yabancı dil öğretmeninin eğitimi ve yabancı dil eğitim politikaları konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Doçent 1 1 Mikro iktisat, sosyal hesaplar matrisi ile çevre ve enerji konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İşletme Doçent 1 1 Finansal yönetim, sigorta matematiği, proje değerleme ve uluslararası portföy yönetimi konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Doçent 1 1 Vergi psikolojisi ve vergilemenin ekonomik etkileri konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Ekonometri Profesör 1 1 Nicel karar yöntemleri, bulanık veri zarflama analizi ve matematiksel modelleme konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Maliye Profesör 1 1 Mali hukuk, vergi hukuku, vergi ceza hukuku, vergi icra hukuku ve uluslararası vergilendirme konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Profesör 1 1 İnorganik membran sentezi, sentezlenen membranların reaktör uygulamaları ve dehidrojenasyonreaksiyonları için katalizör geliştirme çalışmaları yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 1 Yüksek gerilim tekniğinde, izolasyon tasarımında bolzmann transport denklemlerinin kullanılması konusunda çalışmaları olmak.
Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Fizikokimya Profesör 1 1 Biyodizel üretimi üzerine heterojen katalitik malzemeler tasarımı ve kimyasal kinetik konusunda çalışmaları olmak.
Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Geometri Yardımcı Doçent 1 1 İngilizceden KPDS/ÜDS/YDS veya YÖKDİL’den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve kuaterniyonların involüsyonları üzerine ve tanjant demeti (tangent bundle) üzerinde legendre eğriler üzerine çalışmaları olmak.
Polatlı İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Yardımcı Doçent 1 1 Gazali ve İbn Rüşd’e göre yaratma ile vahiy ve iman konularında çalışmalar yapmış olmak.
Polatlı İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Yardımcı Doçent 1 1 İradecilik ve din bilim ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Polatlı İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Yardımcı Doçent 1 1 Süleymaniye Dar-ul hadisi ve Taşköprizâdeler konularında çalışmalar yapmış olmak.
Polatlı İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Fıkıh Yardımcı Doçent 1 1 İslam hukukunda haksız fiil sorumluluğu, yetimin şahıs ve mal varlığı üzerindeki tasarrufu ve zekâtı anlamak konularında çalışmalar yapmış olmak.
Polatlı İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Yardımcı Doçent 1 1 El Cahız’ın hadis anlayışı ve nebevi öğretide estetik konularında çalışmalar yapmış olmak.
Polatlı İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Yardımcı Doçent 1 1 Tevlid nazariyesi, kelam ilmini yenileme projesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları El Sanatları Profesör 1 1 İşleme (el ve makine nakışları) alanında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Doçent 1 1 Atletizm ve yetenek seçimi alanında yayın yapmış olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Doçent 1 1 İyonomerlerin elektron spin rezonans (ESR) yöntemiyle incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Profesör 1 1 Sıkıştırılmış spin durumları ve uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Profesör 1 1 Nanoakışkanlar ve ısı borusu üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 1 Pediatrik nöroşirürji alanında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 1 Nörootoloji alanında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Doçent 1 1 Elektromanyetik kirlenme ile radyofrekans radyasyonun kan-beyin bariyerine etkisi konularında çalışmaları olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ingilizce biyofizik dersi vermiş olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 1 Kardiyovasküler cerrahi anestezisi ve transözefagial ekokardiyografi konularında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 1 Acil servis ve adli vakalar ile geriatrik aciller konularında çalışmaları olmak.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
kartal escort pendik escort