Haber Personel  Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
25 Ekim 2017 - 8:57 'de eklendi ve 440 kez görüntülendi.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 – Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 – Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 – Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 – Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların

Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi

(http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

– Yabancı Dil Belgesi

– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne (*) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   : 25.10.2017

Bitiş Tarihi           : 08.11.2017

Birim Bölüm Abd. Unvan Derece Adet Açıklama
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Tarih Öncesi Arkeolojisi Profesör 1 1 Biyoarkeoloji ve Zooarkeoloji alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Tarih Genel Türk Tarihi Doçent 1 1 Türkistan tarihi ile ilgili çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Fizik Nükleer Fizik Profesör 1 1 Standart Model Ötesi modellerde nadir mezon ve baryon bozunumu konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Fizik Yoğun Madde Fiziği Profesör 1 1 Yarı iletken aygıtların elektrik ile dielektrikkarakteristiklerinin incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Kimya Analitik Kimya Profesör 1 1 Grafen tabanlı sensörlerle, ilaç ve amanoyak gazı tayini konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Matematik Topoloji Profesör 1 1 Genelleştirilmiş sıralı topolojik uzaylar konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Profesör 1 1 A-harmonikli denklemlerin karşılaştırma sonuçları üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi Profesör 1 1 Çoklu ortamlarda bilişsel yüklenme konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1 Öğretmen eğitimi ve öğretmenlik uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Profesör 1 1 Test eşitlemede düzgünleştirme metotları konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Profesör 1 1 Keman ve Şan eğitiminde deneyimli olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Biyoloji Eğitimi Profesör 1 1 Çevre ve biyoloji eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Profesör 1 1 Aile katılımı ile çocuk oyun ve oyuncak konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Profesör 1 1 Okul öncesinde problem çözme ve sosyal beceri konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Profesör 1 1 Makro iktisat ve küçük açık ekonomi konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İşletme Profesör 1 1 Devlet Muhasebesi konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İşletme Profesör 1 1 Örgüt zekâsı ve yönetimi konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret Profesör 1 1 Yapay sinir ağı ve veri zarflama analizi konularında çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım Profesör 1 1 Örgüt kültürü, kimliği ve verimliliği konusunda çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstri Ürünleri Tasarımı Profesör 1 1 Endüstriyel ahşap yapı elemanı tasarımı konusunda çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Profesör 1 1 Şehir planlama eğitiminde temel tasarım konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Elektrik – Elektronik Mühendisliği Profesör 1 1 Konuşma Tanıma ve Görüntü Tanıma konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doçent 1 1 Dinamik ve çok kriterli tesis düzenlemesi konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Profesör 1 1 Geoteknik belirsizlikler üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Makina Mühendisliği Profesör 1 1 Metal eklemeli imalat ve şekilli metal yığma teknolojileri alanında çalışmaları olmak.
Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Zooloji Yardımcı Doçent 3 1 Balık biyolojisi ve Rotifer’lerin kas yapısıyla ilgili çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Profesör 1 1 Antrenman bilimi ve eğitsel oyunlar alanında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Rekreasyon Profesör 1 1 Sporda Psikososyal alanlar konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Doçent 1 1 Bulanık kümelerle dilsel özetleme ve enerji politikaları konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Profesör 1 1 Nanoakışkanların ısıl uygulamaları konusundaçalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Doçent 1 1 Sulak alanlar ve yeraltı suyu kirliliği konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Profesör 1 1 Ferritik süper alaşımların sürtünme kaynağı konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Profesör 1 1 Patlama kaynağı yöntemi ile kompozit levha üretimi konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Profesör 1 1 Kaynak hızı ve patlama kaynağı konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Profesör 1 1 Toz metal çeliklerin ısıl işlemleri konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 1 Endokrin cerrahisi konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 1 Üveitler ve göz onkolojisi konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 1 Gestasyonel diyabet prevalansı ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı Hastalıkları (Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Bilim Dalı) Doçent 1 1 Çocuklarda anjiroödem konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (RomatolojiBilim Dalı) Profesör 1 1 Antimikrobiyal peptitler konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör 1 1 Tıp fakültelerinde en az 5 (beş) yıl İngilizce radyoloji dersi vermiş olmak ve meme görüntüleme ve biyopsisi konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Profesör 1 1 Tıp fakültelerinde en az 5 (beş) yıl İngilizce tıbbi biyoloji dersi vermiş olmak ve moleküler Üroonkolojikonusunda çalışmaları olmak.
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Profesör 1 1 Konaklama işletmelerinde nepotizm ve duygusal emek konularında çalışmaları olmak.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

WebOnline - Reklam Ajansları
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER