Haber Personel Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü 4-B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü 4-B Sözleşmeli Personel Alım İlanı
18 Nisan 2016 - 11:40 'de eklendi ve 740 kez görüntülendi.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

4-B SÖZLEŞMELİ  PERSONEL  ALIM  İLANI

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ ne

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru şartları

belirtilen toplam 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

 

POZİSYON

ADI

 

ADEDİ

 

NİTELİKLERİ

 

 

 

GE

ADAMI

 

 

 

 

2

 

1.   En az lise ve dengi okul mezunu olmak

2.   En  az  T.C.  Ulaştırma  Denizcilik  Haberleşme  Bakanlığı  Sınırlı

Kaptan belgesine sahip olmak.

3.   Telsiz cihazlarını kullanma yeterlilik belgesine sahip olmak

4.   Profesyonel  su    adamları    yönetmeliğine   göre    balık    adam yeterliliğine sahip olmak tercih nedenidir.

 

 

 1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının
  1. Türk Vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. (Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  4. Askerlik durumu itibarıyla;
   1. Askerlikle ilgisi bulunmamak,,
   2. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  5. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

 1. Yapılacak  inceleme  sonunda  başvurulan  pozisyona  uygun  olmalarına  engel  bir  durumu

bulunmamak.

 1. Sınav tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak
 2. Su ürünleri denetim ve kontrol gemisinde yapılacak olan uygulama sınavında en yüksek puanı

alacak 2 (iki) aday yerleştirilecektir.

 1. Uygulama sınavı; gemi kullanma, yanaşma, manevra,   denizcilik mevzuatı ile gemide bulunan seyir  yardımcısı  cihazlarının  kullanılması  şeklinde  25.05.2016  tarihinde  saat:  10.00  da Alsancak Cumhuriyet meydanı Kantar karakolu yanı Pasaport Vapur İskelesinde bulunan İl Müdürlüğümüze ait Su Ürünleri Kontrol Gemisinde yapılacaktır.
 2. Adaylar müracaatlarını, İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne istenilen belgelerle beraber, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlanmasını müteakip 02.05.2016 tarihinden 13.05.2016 tarihi mesai bitimine kadar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü- Kazım Dirik Mahallesi, Üniversite Caddesi, No: 47

Bornova/İZMİR  adresine  şahsen  yapmaları  gerekmektedir.  Eksik  belge  ibraz  edenlerin

başvuruları kabul edilmeyecektir. Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlar arasında yapılacak uygulama sınavında başarılı olan adayların puanlar, sırama listesi ve sözleşme imzalamaya hak kazanan 2 (iki) kişi, değerlendirme komisyonunca belirlenecek olup sınav tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde izmir.tarim.gov.tr internet adresinden ilan edilerek duyurulacaktır.

 1. Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların ya da hakkından feragat edenlerin yerine, ilan edilen pozisyon sayısına göre ilan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer almamaları nedeniyle yerleştirilemeyenlerden sırayla yerleştirme yapılacaktır.
 2. Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlendiği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.
 3. 06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “ Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin

3 üncü bendinde “Sözleşmeli personelin,  hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının   sözleşmeli   personel   pozisyonlarında   yeniden   istihdam   edilemez.”   Hükmü gereğince  başvuruda  bulunmak  suretiyle  yerleştirme  yapılanlarla  7/15754    sayılı  Bakanlar Kurulu  Kararı  ve  657  sayılı  Kanunun  4  üncü  maddesinin  (B)  fıkrası  gereğince  sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 1. Başvuru sırasında istenecek belgeler;

a) Diploma fotokopisi

b) 2 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

c) Sabıka Kaydı

d) Askerlik Belgesi

e) Gemi Adamları Belgesi (En az sınırlı Kaptan Belgesi)

f) Telsiz Cihazını Kullanma Yeterlilik Belgesi

         g) Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden alınacaktır)

 

 1. Yerleştirme işlemi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara ve niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanalar belgelerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
kartal escort pendik escort