Haber Personel  Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

İstanbul Üniversitesi’nden Öğretim Elemanı Alımı

İstanbul Üniversitesi’nden Öğretim Elemanı Alımı
15 Nisan 2016 - 11:27 'de eklendi ve 698 kez görüntülendi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemizin  aşağıda   isimleri  yazılı  birimlerine,  2547  Sayılı  Kanunun  ilgili  maddeleri,

28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişlerini, Yayın Listelerini, Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde  devam  eden  ve  biten  doktora  ve  yüksek  lisans  çalışmalarını,  Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini hazırladıkları dosyalara birer adet fotokopi koymaları ve Ayrıca; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için)  ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi,  Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık),  1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), Kimlik Fotokopisi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için)  ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) ve Kimlik Fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan  4  adet  PDF  formatında  hazırlanmış  olan  CD  ile  birlikte  ilgili  birimlere  şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

 

1)  İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası

Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2)  Adayların    657    Sayılı    Kanunun    48.    maddesinin    tüm    şartlarını    taşıyor    olmaları

gerekmektedir.

3)  İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4)  Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

5)  Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

6) Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

7)  İlanımıza  http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

 

D U Y U R U L U R

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 

 A N A B İL İM D A L  I  ÜNVANI  ADEDİ  A Ç IK L A M A
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

PROFESÖR

 

1

 

Eser Element konusunda En az 10 yıl deneyimli olmak.

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

DOÇENT

 

1

 

Çocuk Hematoloji Onkoloji yandal uzmanlığını almış olmak.

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

DOÇENT

 

1

 

Genel Pediatri alanında en az 5 yıl deneyimli olmak.

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

DOÇENT

 

1

 

Çocuk Acil alanında en az 5 yıl deneyimli olmak.

 

Göğüs Hastalıkları

 

PROFESÖR

 

1

Pulmoner Vasküler Hastalıklar ve Pulmoner Hipertansiyon alanında

deneyimli olmak.

 

İç Hastalıkları

 

PROFESÖR

 

1

 

Geriatri Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.

 

İç Hastalıkları

 

DOÇENT

 

1

Romatoloji ve Sistematik Otoimmün Romatizmal Hastalıklarla ilgili Klinik

Laboratuvar alanında deneyimli olmak.

 

Ortopedi ve Travmatoloji

 

PROFESÖR

 

1

Omuz ve dirsek cerrahisi üzerine klinik ve deneysel çalışmalar yapmış

olmak

 

Genel Cerrahi

 

DOÇENT

 

1

Gastroenterolojisi Cerrahisi yan dal Uzmanlığını tamamlamış olup, Karaciğer transplantasyonu alanında deneyimli olmak.
 

Nöroloji

 

DOÇENT

 

1

Inflamatuar Demiyelinizan hastalıkları otoimmün ensefalit ve botulinum

toksini ile ilgili Klinik ve Akademik deneyimli olmak.

 

Tıbbi Biyoloji

 

DOÇENT

 

1

Solid Organ ve Doku Transplantasyon İmmünolojisi alanında deneyimli

olmak.

 CERRAHPAŞA  TIP  FAKÜLT ESİ
 

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

PROFESÖR

 

1

 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

 

PROFESÖR

 

1

Baş-Boyun Kanserlerinde Moleküler Genetik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
 

Aile Hekimliği

 

PROFESÖR

 

1

 

Deri ve Zührevi Hastalıklar

 

PROFESÖR

 

1

 

Nükleer Tıp

 

DOÇENT

 

1

 

Lu-177 işaretli peptidlerle tedavide En az 5 yıl deneyimli olmak.

 

Nöroloji

 

DOÇENT

 

1

Hareket Bozuklukları ve Elektromiyografi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
 

Tıbbi Patoloji

 

DOÇENT

 

1

Dermatopatoloji, immunfloresan inceleme ve jinekopatoloji konusunda deneyimli olmak.
 H U K U K

F A K Ü L T E S  İ

 

Medeni Hukuk

 

YRD.DOÇ.

 

1

 E D E B İY A T

F A K Ü L T E S  İ

 

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

 

PROFESÖR

 

2

 

Eskiçağ Tarihi

 

DOÇENT

 

1

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 

DOÇENT

 

1

İtilaf Devletleri ve Türk Boğazları alanında bilimsel çalışmalar yapmış

olmak.

 

Fransızca Mütercim-Tercümanlık

 

DOÇENT

 

1

 

Urdu Dili ve Edebiyatı

 

YRD.DOÇ.

 

1

 F E N

  F A K Ü L T E S  İ

 

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

 

DOÇENT

 

1

Bazı plazmalardaki biyobelirteçlerin istatistiği ve x ışını kırınımı ile malzemelerin incelenmesi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
 

Genel Astronomi

 

YRD.DOÇ.

 

1

Gözlemsel kozmoloji, novalar ve galaksi kümeleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
 

Genel Biyoloji

 

YRD.DOÇ.

 

1

Solanum Tuberosum L., Gama Radyasyonu ve Somatik Mutasyon

konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSAT FAKÜLTESİ
 

İktisat Tarihi

 

DOÇENT

 

1

Son Dönem Osmanlı İktisadi Düşünce Tarihi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
 

Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik

 

DOÇENT

 

1

 

Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik alanında bilimsel çalışmalar yapmış

olmak.

O R M A N

F A K Ü L T E S  İ

 

 

 

Çevre ve Orman Hukuku

 

DOÇENT

 

1

E C Z A C IL IK

F A K Ü L T E S  İ

Farmasotik Teknoloji PROFESÖR 1
Farmasotik Kimya PROFESÖR 1
D İŞ  H E K İM L İĞ İ F A K Ü L T E S  İ
Oral İmplantoloji PROFESÖR 1
Oral İmplantoloji DOÇENT 1
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi DOÇENT 1
Periodontoloji DOÇENT 1
Protetik Diş Tedavisi DOÇENT 1
İŞLETME FAKÜLTESİ
 

Üretim

 

YRD.DOÇ.

 

1

 V E T E R İN E R

F A K Ü L T E S  İ

 

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

 

DOÇENT

 

1

 

Fizyoloji

 

DOÇENT

 

1

 

Histoloji ve Embriyoloji

 

DOÇENT

 

1

 

Doğum ve Jinekoloji

 

DOÇENT

 

1

 

Dölerme ve Suni Tohumlama

 

DOÇENT

 

1

S İY A S A L  

B İL G İL E R

F A K Ü L T E S İ

 

Yönetim Bilimleri

 

PROFESÖR

 

1

Yerel yönetimler ve kamu kurumlarında yönetim sorunları ve yönetime katılım konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
 

Yönetim Bilimleri

 

YRD.DOÇ.

 

1

 

Uluslararası İlişkiler

 

PROFESÖR

 

1

 

Ortadoğu konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

Uluslararası İlişkiler

 

DOÇENT

 

1

İnsani müdahele, BM ve müdahale ile Arap baharı konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
 

Uluslararası İlişkiler

 

YRD.DOÇ.

 

1

Uluslararası İlişkilerde Sayısal Metotlar konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
 

Hukuk Bilimleri

 

YRD.DOÇ.

 

1

 

Rekabet Hukuku alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

Hukuk Bilimleri

 

YRD.DOÇ.

 

1

Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış

olmak.

M Ü H E N D İS L İK  F A K Ü L T E S  İ
 

Analitik Kimya

 

PROFESÖR

 

1

 

Analitik Kimya

 

YRD.DOÇ.

 

1

Gıda antioksidanlarının optik sensörler ile tayini alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
 

Anorganik Kimya

 

PROFESÖR

 

1

Tiyosemikarbazonların metal kompleksleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
 

Anorganik Kimya

 

PROFESÖR

 

1

Aminotriazol temelli iminler ve metal kompleksleri konusunda bilimsel

çalışmalar yapmış olmak.

 

Cevher Hazırlama

 

PROFESÖR

 

1

 

Çevre Mühendisliği

 

PROFESÖR

 

1

 

Proses ve Reaktör Tasarımı

 

PROFESÖR

 

1

 

Yerfiziği

 

DOÇENT

 

1

 

Sismoloji

 

DOÇENT

 

1

S U  Ü R Ü N L E R İ

F A K Ü L T E S  İ

 

Deniz Biyolojisi

 

PROFESÖR

 

1

 

Deniz Biyolojisi

 

YRD.DOÇ.

 

1

 

 

 

Yetiştiricilik

 

YRD.DOÇ.

 

1

 

Biyoteknoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

İç Sular Biyolojisi

 

YRD.DOÇ.

 

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
 

Sinema

 

DOÇENT

 

1

Uygulamalı İletişim Doçentlik ünvanını almış olup, Sosyal Medyada Sinema

Filmleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

H A S A N  A L İ  Y Ü C E L

E Ğ İT İM F A K Ü L T E S İ

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

DOÇENT

 

1

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında Yüksek Lisans, Doktora ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
S A Ğ L IK B İL İM L E R İ F A K Ü L T E S  İ
 

Sosyal Hizmet Bölümü

 

DOÇENT

 

1

Sosyal Politika Doçentliğini almış olup, çalışma yaşamında bilgi teknolojileri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
 

Sosyal Hizmet Bölümü

 

YRD.DOÇ.

 

1

Sosyal Bilim ve Sosyal Politika İlişkisi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış

olmak.

F L O R E N C E  N İG H T İN G A L E

H E M Ş İR E L İK  F A K Ü L T E S İ

 

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

 

DOÇENT

 

1

 

Halk Sağlığı Hemşireliği

 

DOÇENT

 

1

T E K N İK B İL İM L E R

M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U

 

Seramik, Cam ve Çinicilik Programı

 

PROFESÖR

 

1

D E N İZ  B İL İM L E R İ  V E  

İŞ L E T M E C İL İĞ İ  

E N S T İT Ü S Ü

 

Kimyasal Oşinografi

 

YRD.DOÇ.

 

1

 DENEYSEL  TIP  ARAŞTIRMA  ENSTİTÜSÜ
 

Sinirbilim

 

PROFESÖR

 

1

Biyokimya alanında Doçent ünvanı almış, Nörobiyokimya-Nöroinflamasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
 

Genetik

 

DOÇENT

 

1

Tıbbi Biyoloji alanında Doçent ünvanı almış ve Yeni Nesil Dizileme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
 

İmmünoloji

 

DOÇENT

 

1

 

B Hücre Yetersizliği ve ALL flow sitometrisinde deneyimli olmak.

 A D L İ  T IP 

E N S T İT Ü S Ü

 

Sosyal Bilimler

 

DOÇENT

 

1

 

Tıp Bilimleri

 

YRD.DOÇ.

 

1

Adli Belge ve Kıl incelemeleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olup, Adli Tıp Uzmanlığını almış olmak.
 O N K O L O J İ

 E N S T İT Ü S Ü

 

Klinik Onkoloji

 

DOÇENT

 

1

 

Oral Patoloji alanında Doçent ünvanı almış olmak.

 K A R D İY O L O J İ

 E N S T İT Ü S Ü

 

Kardiyoloji

 

DOÇENT

 

1

 

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanlığını almış olmak.

 A T A T Ü R K  İL K E L E R İ  V E

İN K IL A P  T A R İH İ

E N S T İT Ü S Ü

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 

YRD.DOÇ.

 

1

Osmanlı Son Dönemi balkan tarihi üzerinde bilimsel çalışmalar yapmış

olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI
 

Caz

 

DOÇENT

 

1

 

Piyano alanında deneyimli olmak.

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
kartal escort pendik escort