Haber Personel  Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 22 Akademisyen İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 22 Akademisyen İlanı
18 Mayıs 2016 - 10:13 'de eklendi ve 726 kez görüntülendi.

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

No Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvan Drc Adet Nitelik
 

1

 

Tıp Fak.

 

Cerrahi Tıp

 

Göz Hastalıkları

 

Profesör

 

1

 

1

Retinal Cerrahi konusunda tecrübeli olmak, Retina Hastalıkları konusunda

deneysel hayvan modelleri üzerine çalışması olmak

 

2

 

Tıp Fak.

 

Dahili Tıp

 

Adli Tıp

 

Profesör

 

1

 

1

Moleküler Genetik konusunda yayınlanmış ulusal ve uluslararası

çalışmalarının olması

 

3

 

Tıp Fak.

 

Dahili Tıp

 

İç Hastalıkları

 

Doç.Dr.

 

1

 

1

İç hastalıkları uzmanı ve romatoloji yandal uzmanı olmak, Behçet Hastalığı

ve Kapilleroskopi konularında yayınlanmış çalışmaları olması

 

4

 

Tıp Fak.

 

Cerrahi Tıp

 

Üroloji

 

Doç.Dr.

 

1

 

1

Ürolojik Laparoskopik ve Robotik Cerrahi konusunda deneyimli; yurt dışı

robotik ve laparoskopik cerrahi sertifikası olması ve yurt içi/yurt dışı kurslarda laparoskopi eğitmeni olarak görev yapmak.

 

5

 

Tıp Fak.

 

Dahili Tıp

 

Çocuk Sağlığı ve Hast.

 

Doç.Dr.

 

1

 

1

Pediatrik Kardiyoloji yan dal uzmanı olmak, Pediatrik aritmilerin kateter

ablasyon yöntemiyle tedavisi  konusunda deneyimli ve uluslararası yayınlanmış çalışması olmak

6 Tıp Fak. Dahili Tıp Çocuk Sağlığı ve Hast. Doç.Dr. 2 1 Çocuk Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak
 

7

 

Tıp Fak.

 

Cerrahi Tıp

 

Kalp ve Damar Cer.

 

Yrd.Doç.Dr.

 

4

 

1

Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi konusunda deneyimli olmak ve bu konuda
sertifika sahibi olmak
 

8

 

Tıp Fak.

 

Cerrahi Tıp

 

Göğüs Cerrahisi

 

Yrd.Doç.Dr.

 

3

 

1

Diyafragma pil uyarı sistemi uygulanmış hastaların takibi konusunda

yeterli deneyime sahip olmak

 

9

 

Tıp Fak.

 

Dahili Tıp

 

Fiziksel Tıp ve Reh.

 

Yrd.Doç.Dr.

 

3

 

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı ve Sinirbilim alanında doktora
yapmış veya yapıyor olmak. Nörolojik Rehabilitasyon alanında
yayınlanmış çalışması olması
10 Tıp Fak. Temel Tıp Tıbbi Mikrobiyoloji Yrd.Doç.Dr. 3 1 Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı ve parazitoloji yandal uzmanı olmak
 

 

11

 

Mühendislik ve Mimarlık

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

 

Elektronik

 

 

Doç.Dr. *

 

 

1

 

 

1

Elektrik Mühendisliği ve/veya Elektrik Elektronik Alanında Doktora

Yapmış Olmak.  Optik dalga kılavuzları, optik kuvvet ve opto-akışkan uygulamalar hakkında uluslararası bilimsel hakemli dergilerde yayınlar yapmış olmak

 

12

Mühendislik ve Mimarlık  

Makina

Mühendisliği

 

Enerji

 

Yrd.Doç.Dr.*

 

3

 

1

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve  Yüksek

Sıcaklıklı Jeotermal Sondaj Sıvıları konusunda teorik ve deneysel çalışmaları

bulunmak

 

 

 

13

 

 

Mühendislik ve Mimarlık

 

 

İnşaat

Mühendisliği

 

 

 

Hidrolik

 

 

 

Yrd.Doç.Dr.*

 

 

 

4

 

 

 

1

İnşaat mühendisliğinde Doktora yapmış olmak,

Hidrolik ve Açık Kanallarda Taşkın Dalgaları konusunda çalışmalar yapmış olmak

 

 

14

Mühendislik ve Mimarlık Malzeme Bilimi ve Mühendisliği  

Üretim Metalurji

 

Yrd.Doç.Dr. *

 

3

 

1

Doktora derecesini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında almış

olmak. Metal Matrisli Kompozitlerin Toz Metalurjisi ile Üretimi ve

Mikrodalga Sinterleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

15

Mühendislik ve Mimarlık  

Çevre

Mühendisliği

 

Çevre Teknolojisi

 

Yrd.Doç.Dr.*

 

3

 

1

İnşaat Mühendisliği bölümü Çevre ve Su Kaynakları Mühendisliği Programında

doktora yapmış olmak, anaerobik çürütme ve hidrolojik modelleme alanlarında teorik ve/veya deneysel çalışmalar yapmış olmak

 

 

16

 

 

Turizm Fak.

Seyahat

İşletmeciliği

ve Turizm

Rehberliği

 

 

Doç.Dr.

 

 

2

 

 

1

 

Turizm İşletmeciliği alanında doçentliğini almış olmak, Turizmde Yaşam Kalitesi ve Avrupa Birliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

17

Sosyal ve

Beşeri

Bilimler

 

Psikoloji

 

Klinik Psikoloji

 

Doç.Dr.

 

1

 

1

 

Sağlık Psikolojisi, Sağlıkla İlintili Yaşam Kalitesi ve Kronik Hastalıkta

Stigmatizasyon alanında çalışmış olmak

 

18

Sosyal ve

Beşeri

Bilimler

 

Psikoloji

 

Sosyal Psikoloji

 

Yrd.Doç.Dr.

 

3

 

1

 

Uluslararası Göç, Adaptasyon ve Kültürlerarası Psikoloji alanında çalışmış olmak

 

 

19

 

İktisadi ve

İdari Bilimler

Siyaset

Bilimi ve Kamu Yönetimi

 

 

Siyaset Bilimi

 

 

Yrd.Doç.Dr.

 

 

4

 

 

1

 

Siyaset Bilimi alanında doktora derecesine sahip olmak. Demokrasi çalışmaları,sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri ve gayrıresmi siyasal kurumlar alanında çalışmalar yapmış ve dersler vermiş olmak

 

20

 

İktisadi ve

İdari Bilimler

 

İşletme

 

Ticaret Hukuku

 

Yrd.Doç.Dr.

 

3

 

1

Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine  sahip olmak.
Avrupa Birliğinde kurumsal yönetim ile bağımsız denetim mevzuatı hakkında
uluslararası çalışma deneyimi ve yayınlarına sahip olmak.
 

 

21

 

İktisadi ve

İdari Bilimler

Siyaset

Bilimi ve Kamu Yönetimi

 

 

Kentleşme ve Çevre

 

 

Yrd.Doç.Dr.

 

 

4

 

 

1

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.  Kentsel politikalar ile kentsel dönüşüm ve göç politikaları alanında çalışmalar yapmış ve dersler vermiş olmak.

 

 

 

 

22

 

 

 

Diş

Hekimliği

 

 

 

Klinik

Bilimleri

 

 

 

 

Endodonti

 

 

 

 

Yrd.Doç.Dr.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

1

1.Yeni nesil nikel- titanyum döner eğelerin şekillendirme yeteneği ve  döngüsel yorgunluk

dirençleri hakkında çalışma yapmış olmak ve yeni nesil nikel- titanyum döner eğelerin sebeb oldukları dentinal mikroçatlaklar konusunda çalışma yapmış olmak 2. Farklı apex bulucuların farklı apikal çapa sahip dişlerdeki etkinliği konusunda çalışmalarda bulunmuş olmak 3. Farklı hareket tiplerine sahip

nikel-titanyum eğelerin meydana getirdiği apikal taşkınlıklarla ilgili mikrobiyolojik çalışmada bulunmak.

DİĞER ŞARTLAR:

* 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

* Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

* Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

* Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi  kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

 

* Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

* Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

* İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu ilana İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların(daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz

etmeleri gerekmektedir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
kartal escort pendik escort