Haber Personel  Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
27 Ekim 2017 - 9:15 'de eklendi ve 418 kez görüntülendi.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

No Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvan Drc Adet Nitelik
1 Eczacılık Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasotik Kimya Yrd. Doç. 3 1 Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak. Antikanser bileşiklerin sentez ve biyoaktiviteleri konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.
2 İslami İlimler Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Yrd. Doç. 4 1 İslam Felsefesinde Metafizik alanında ve İbn Rüşd hakkında çalışmaları olmak.
3 Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Pedodonti Yrd. Doç.* 1 1 Çocuk Diş Hekimliği alanında uzmanlık yapmış olmak, Kök Hücre Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak. Mmp polimorfizmleri ile Diş Çürüğü arasındaki ilişki ile ilgili çalışmış olmak. Williams Sendromu ile ilgili araştırma yapmış olmak.
4 İ.İ.B.F. İşletme Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 1 Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanına sahip olup sivil toplum kuruluşları kapsamında yönetim ve organizasyon, bilişim teknolojileri, insan kaynakları yönetimi, stres ve performans değerleme konularında çalışmaları bulunmak.
5 İ.İ.B.F. İktisat İktisat Politikası Yrd. Doç. 1 1 İktisat Bölümü mezunu olup doktora derecesini İktisat Bölümünden almış olmak, teşvik politikalarının etkinliği, Türkiye’de bölgesel kalkınma sorunları ve kamu harcamaları konularında çalışmaları bulunmak.
6 Mühendislik ve Mimarlık Biyomedikal Mühendisliği Doku Mühendisliği Yrd. Doç.* 1 1 Fiziko Kimya alanında doktora yapmış olmak. Biouyumlu silika bazlıinorganik/organik kompozit nanoparçacık geliştirilmesi ve biyomedikal uygulamaları konusunda tecrübeye ve yayınlara sahip olmak.
7 Mühendislik ve Mimarlık Biyomedikal Mühendisliği Biyomekanik Yrd. Doç.* 1 1 Hesaplamalı biyomekanik alanında doktora yapmış olmak. MR destekli ultrasonikterapi sistemleri konusunda tecrübeye ve yayınlara sahip olmak.
8 Mühendislik ve Mimarlık MekatronikMühendisliği Bilgisayar Destekli Tasarım Yrd. Doç.* 2 1 Mekatronik Mühendisliği veya Makina Mühendisliği bölümlerinden doktarasını tamamlamış olmak. Mikro sistemlerin ve mekanizmaların dinamik analizi ve  tasarımı konularında çalışmalara sahip olup bu çalışmaları uluslararası  ölçekli yayınlarla kanıtlayabiliyor olmak.
9 Mühendislik ve Mimarlık Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzeme Yrd. Doç.* 1 1 Makina Mühendisliği alanında Lisans ve Doktora eğitimi almış olmak.

Şekil Hafızalı Alaşımlar üzerine yayın ve çalışmalar yapmak.

10 Mühendislik ve Mimarlık Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Üretim ve Rezarvuar Yrd. Doç.* 3 1 Yüksek Lisans ve Doktorasını Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümünde yapmış olmak.
11 Sağlık Bilimleri Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Profesör 1 1 Hemşirelik Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak. Romatoloji Hemşireliği ve Onkoloji Hemşireliği alanında çalışmaları bulunmak.
12 Sağlık Bilimleri Hemşirelik Hemşirelik Esasları Yrd. Doç. 3 1 Yüksek lisans ve doktorasını Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak, – Hemşirelik eğitiminde hibrit simülasyon konusunda doktorasını yapmış olmak ve hemşirelik eğitiminde simülasyon konusunda çalışma yapmış olmak.
13 Sağlık Bilimleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yrd. Doç. 1 1 “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak, Nörolojik veRomatolojik Rehabilitasyon konusunda çalışmaları olmak”.
14 S.B.B.F. Tarih Yeniçağ Tarihi Profesör 1 1 “Doktora ve Doçentliğini Yeniçağ Tarihi alanından almış olmak”
15 S.B.B.F. Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Doçent 1 1 “Kent, toplumsal hareketler ve gençlik sosyolojisi konularında çalışmış olmak”.
16 S.B.B.F. Türk İslam Arkeolojisi Türk İslam Arkeolojisi Doçent 1 1 “Mimar olmak ve arkeolojik alanların korunması ve restorasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak”.
17 Su Ürünleri Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yetiştiricilik Profesör 1 1 Amonyak ve Nitritin Balıklar üzerine Toksik Etkileri ve Sucul Ortamdan Uzaklaştırılması üzerine çalışmalar yapmış olmak.
18 Tıp Dahili Tıp Aile Hekimliği Profesör 1 1 “Palyatif bakım ve Eğitim Aile Sağlığı Merkezi uygulamalarında deneyimli olmak”
19 Tıp Dahili Tıp İç Hastalıkları Profesör 1 1 “İç hastalıkları Uzmanı ve Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanı olmak, Psiko Onkoloji ve Hepatosellüler Kanser konularında yayınlanmış çalışmaları olmak”.
20 Tıp Dahili Tıp Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 “Çocuk nörolojisi yan dal uzmanı olmak”.
21 Tıp Dahili Tıp Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 “Çocuk nörolojisi yan dal uzmanı olmak”.
22 Tıp Dahili Tıp Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doç 2 1 “Pediatrik hematoloji yan dal uzmanı olmak. Pediatrik kemik iliği nakli merkez sorumlusu olmak için sertifikaya sahip olmak”.
23 Tıp Dahili Tıp Adli Tıp Yrd. Doç. 2 1 “Adli genetik üzerine Ulusal veya Uluslararası dergilerde çalışması olmak”.
24 Tıp Cerrahi Tıp Genel Cerrahi Yrd. Doç 3 1 Türk Cerrahi Derneği yeterlilik belgesi olmak. Deney hayvanları kullanım sertifikası olmak. Laparoskopik kolorektal cerrahi deneyimi ve konuyla ilgili uluslararası hakemli dergilerde yayını olmak”.
25 Turizm Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği Yrd. Doç.* 2 1 Turizm işletmeciliği alanında lisans ve doktora yapmış olmak. Turist rehberliği ruhsatnamesine ve seyahat acentaları enformasyon memurluğu belgesine sahip olmak. Bizans ikonları, sürdürülebilir turizm, sosyal turizm, kültürel miras, erişilebilir turizm konularında çalışma yapmış olmak. Eğitim dili %100 İngilizce olan Ulusal bir Yükseköğretim Kurumunda en az 2 dönem lisans düzeyinde ders vermiş olmak.

Diğer Şartlar:

1 – 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 – Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 – Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

5 – Eczacılık Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Eczacılık Fakültesi mezunu” olması zorunludur.

6 – Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (Altı) takım dosya ve 6 Adet Cd’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

7 – Doçent Kadrosuna başvuracaklar, Dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım Dosya ve 4 Adet Cd’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

8 – Yardımcı Doçent Kadrolarına Başvuracaklar Dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını ve Sınava Gireceği Yabancı Dilini belirterek ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım dosya ve 4 Adet Cd’yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. Maddesinin (B) fıkrasının 2 Numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavında başarılı olmaları şarttır.

9 – Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

10 – İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır.  Üniversitemiz Senatosunca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri Ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma-kriterlerii internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu İlana İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

WebOnline - Reklam Ajansları
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER