Haber Personel  Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
27 Temmuz 2017 - 8:57 'de eklendi ve 495 kez görüntülendi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 28.01.1982 tarih ve 17588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 5 adet öğretim üyesi alınacak olup adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde, Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına; başvurdukları birimi/bölümü ve iletişim adreslerini belirten bir dilekçe ile birlikte ekinde özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı sureti), doçentlik/doktora belgesinin onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan başvuru dosyasından Profesör kadrosu için 6 kopya (ayrıca 6 adet CD halinde), Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosu için 4 adet dosya (ayrıca 4 adet CD halinde) vermeleri gerekmektedir.

NOTLAR:

1 – Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.

2 – Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 – Yabancı Dille eğitim yapan birimlerimizde görev alacak öğretim üyelerinin 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 8. maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğu belgelenmelidir.

4 – Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

5 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

6 – Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

7 – 4045 sayılı Kanun ve 2000/284 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması neticesine göre işlem tesis edilecektir.

8 – Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından İngilizce dil sınavı yapılacaktır.

9 – 0 (332) 223 54 54 veya 223 54 23 numaralı telefondan ilan ile ilgili ayrıca bilgi alınabilir.

10 – İlan metnine aynı zamanda www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Fakültesi Birimi/Bölümü Unvanı Adet Uzmanlık Alanı/Açıklama
Mühendislik ve MimarlıkFakültesi Biyomühendislik Doçent 1 Supramoleküler Kimya, Süpromoleküler Nanofabrikasyon Teknolojileri alanlarında çalışmalarda bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Biyomühendislik Doçent 1 Doçentliğini Biyoloji bilim alanında almış olmak ve biyosensörler, aptamerler – moleküler kapılar konularında Science Citation Index kapsamındaki dergilerde yayınları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Tarım ve Doğa BilimleriFakültesi Profesör 1 Şeker Sanayi Yan Ürünlerinin Hayvan Beslemede Kullanımı, Hayvan Yemleri Üretimi ve Teknolojileri, Kanatlı Hayvanlar, Süt ve Besi Sığırlarının Beslenmesi ve Yetiştirilmesi alanlarında çalışmalarda bulunmak.
Bitkisel Üretim veTeknolojileri YardımcıDoçent 1 İklim değişikliği, Bitki Büyüme Modelleri, Bitki Fizyolojisi, Sulama, Toprak ve Su Kaynakları, Biyokütle, Tarımsal Ormancılık alanlarında çalışmalarda bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Sosyal ve Beşeri BilimlerFakültesi Ekonomi YardımcıDoçent 1 İktisat alanında lisans ve Yüksek Lisans yapmış, Ekonomi, Ağ Ekonomisi, Elektrik – Elektronik Piyasalar ve Telekominikasyonalanlarında çalışmalarda bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
kartal escort pendik escort