Haber Personel  Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
29 Haziran 2017 - 8:29 'de eklendi ve 480 kez görüntülendi.

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili, Hukuk Fakültesinde %30, diğer Fakültelerinde %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde“Flipped Classroom/Learning” öğretim modelinin ve Eğitim Fakültesinde “Okulda Üniversite” öğretmen eğitimi modelinin uygulandığı Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 25. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak Öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenen Belgeler:

– Başvuru dilekçesi,

– Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

– YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

– Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

– Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

– Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

– Hukuk Fakültesi İdare Hukuku anabilim dalına yapılan başvurular hariç, Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

  1. a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
  2. b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
  3. c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
  4. d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış Profesör kadrosu için 6, Doçent ve Yard. Doç kadrosu için 4 nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi (b) fıkrasının 2. bendi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca, yapılacak Yabancı Dil Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında ayrıca duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması gerekmektedir.

Başvurular, Eğitim Fakültesi için ilanın yayımı tarihinden itibaren 30 gün, diğer Fakülteler için ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4   34396 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL

Tel: 0 212 395 36 00 Faks: 0 212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr

 

FAKÜLTE BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI SAYI AÇIKLAMA
EĞİTİM İlköğretim Matematik Öğretmenliği Y. Doç./

Doç./

Prof.

1 Doktorasını İlköğretim Matematiği alanında yapmış olmak ve bu konuda ulusal, uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak, ortaokul veya lise seviyesinde 2 yıl öğretmenlik deneyimi olmak ve Lisansüstü program geliştirme, ders verme ve araştırma projeleri yönetme konularında deneyimli olmak tercih sebebidir.
İngilizce Öğretmenliği Y. Doç./

Doç./

Prof.

2 İngiliz Dili Eğitimi veya Uygulamalı Dilbilim alanlarında doktora yapmış olmak.
HUKUK İdare Hukuku Y. Doç. 1
Milletlerarası Hukuk Y. Doç. 1
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER İşletme Y. Doç. 1 Stratejik Yönetim alanında doktora yapmış olmak, bu alanda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak, girişimcilik ekosistemi ve KOBİ’lerde stratejik yönetim konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Y. Doç. 1 Pazarlama alanında doktora yapmış olmak. Pazarlama alanında ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak.
Psikoloji Doç. 1 Sosyal Psikoloji alanında doktora yapmış olmak, bu alanda yüksek etki faktörlü dergilerde (2 ve üstü) uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak, gruplararası ilişkiler ve bilişsel yöntemlerle ilgilenmek, araştırma metodları dersi verme deneyimi olmak.
Psikoloji Y. Doç. 1 Doktora derecesini Klinik Psikoloji alanında yapmış olmak, bu alanda uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak, klinik psikoloji alanında depresyon ve olumsuz yaşam olayları ile ilgili çalışmaları olmak.
Ekonomi Y. Doç. 1 Doktora derecesini Finansal Ekonomi alanında yapmış olmak, bu alanda uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak, Uygulamalı Makroekonomi ve Finansal Uygulamalı Stokastik Süreçler üzerine çalışmaları olmak.
Ekonomi Y. Doç./

Doç.

1 Doktora derecesini Mikroekonomi, Ekonometri veya İktisadi Düşünce Tarihi alanlarından birinde almış olmak, bu alanların birinde uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak.
MÜHENDİSLİK Bilgisayar Mühendisliği Y. Doç. 1 Doğal Dil İşleme konusunda uzman, bu konuda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak.
Makine Mühendisliği Doçent 1 Titreşim ve Akustik alanında, özellikle Makina Gürültüsü ve Pasif Sönümleme konularında uzman olmak ve yayınları bulunmak.
İnşaat Mühendisliği Profesör 1 Hidrolik, Akışkanlar Mekaniği konusunda uzman, bu konuda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak.
SANAT, TASARIM VE MİMARLIK Mimarlık Y. Doç. 1 Lisans, Y lisans derecelerini Mimarlık alanında almış olmak, Doktorasını Mimari tasarım alanında yapmış olmak, Mimari Sunum Teknikleri üzerine uluslararası yayınları olmak.
Mimarlık Y. Doç. 1 Lisans, Y lisans derecelerini Mimarlık alanında almış olmak, Doktorasını Mimari tasarım alanında yapmış olmak, Mimari Tasarım Stüdyosu eğitimi üzerine uluslararası yayınları olmak.
İç Mimarlık Y. Doç. 1 Lisans, Y lisans derecelerini Mimarlık ya da İç Mimarlık alanında almış olmak, Doktorasını Mimari tasarım ya da İç Mimarlık alanında yapmış olmak.

 

NOT:

  • Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “FlippedClassroom/Learning” eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı ve Eğitim Fakültesi’nde uygulanan Okulda Üniversite Modeli’nin gereklerini yerine getirmeyi kabul etmek. 5766/1-1
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
kartal escort pendik escort