Haber Personel  Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı
12 Ekim 2017 - 9:23 'de eklendi ve 454 kez görüntülendi.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 – Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 – Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 – İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 – Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 – Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 – Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 – Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

9 – Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

10 – Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (12/10/2017 – 27/10/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

11 – Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİM LİSTESİ

Birimi Anabilim Dalı K. Unvanı Derece Adet Özel Şart
Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro Profesör 1 1
Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Profesör 1 1 Bitkiler üzerine Flora, Revizyon, Etnobotanik ve Biyokimyasal çalış-malaryapmış olmak.
Fen Fakültesi Biyokimya ABD Profesör 1 1 Nanopartiküllerle ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Teorisi Profesör 1 1 Yenilenebilir enerji konularında çalışmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Kartoğrafya Profesör 1 1 Meteoroloji Haritalarının üretilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Sporda Psikososyal Alanlar Profesör 1 1 Psiko-Fizyolojik ve Hipnoz alanında çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Profesör 1 1 Düşük kayıplı motorların ve biyoyakıt kullanan dizel motorlarda yanma, performans ve emisyon konularında çalışmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Sualtı Arkeolojisi Doçent 1 1 Sualtı Arkeolojisi alanında çalış-maları olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçent 1 1 Gastroenteroloji uzmanı olmak, Karaciğer nakli uzmanlık programı sertifikasına sahip olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Endokrin) Doçent 1 1 Endokrinoloji uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçent 1 1 Gastroenteroloji uzmanı olmak, EUS ve ERCP eğitim sertifikasına sahip olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Onkoloji) Doçent 1 1 Kemoterapi uygulamaları ve yan etki yönetimi konusunda deneyimli olmak.Medikal Onkoloji uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Nefroloji) Yrd. Doç. 1 1 Nefroloji Uzmanı olmak.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

WebOnline - Reklam Ajansları
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER