Haber Personel Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden Akademik Alım

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden Akademik Alım
05 Temmuz 2017 - 9:24 'de eklendi ve 517 kez görüntülendi.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
 3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
 4. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 5. Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
 6. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
 7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
 8. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veyailtisakı bulunmamak.
 9. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
 10. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (05/07/2017- 20/07/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 11. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ
BÖLÜM / ANABİLİM DALI
UNVANI
DERECE
ADET
ÖZEL ŞART
Beyşehir Ali AkkanatUygulamalı Bilimler YO
Sosyal Hizmet Bölümü
Yrd. Doç.
4
1
Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti
Doçent
1
1
Diş Hekimliği Fakültesi
Restoratif Diş Tedavisi
Doçent
1
1
Eczacılık Fakültesi
Biyokimya
Doçent
1
1
Protein – ilaç etkileşimi ilaç taşıma
sistemleri üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi
Anorganik Kimya
Doçent
1
1
Kalikspirol taşıyan vic-dioksim ligandlarının ve
komplekslerinin sentezi ve
karakterizasyonu konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi
Zooloji
Doçent
1
1
Stratiomyidae (Diptera) Sistematiği
konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi
Uygulamalı Matematik
Yrd. Doç.
1
1
Akışkanlar mekaniğindeki asimptotik
sınır değer problemlerine diferensiyel
 dönüşüm ve varyasyonel iterasyon
metotlarının Padé tekniği ile uygulanması
üzerine doktora yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim
Profesör
1
1
Resim eleştirisi üzerine
çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Muhasebe ve Finansman
Profesör
1
1
Finansal tahminleme, bankacılık,
kurumsal yönetim ve sermaye piyasaları
konusunda çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Muhasebe ve Finansman
Profesör
1
1
Bilgisayar destekli denetim teknikleri
ve muhasebe eğitimi alanında çalışmış olmak.
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler
Profesör
1
1
Ülke imajı ve sponsorluk konularında
çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler
Profesör
1
1
Belediyelerde halkla ilişkiler
ve sosyal sorumluluk konularında
çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi
Araştırma Yöntemleri
Doçent
1
1
Halkla ilişkiler etiği ve
halkla ilişkiler eğitimi konularında
çalışmaları olmak.
İletişim Fakültesi
Pazarlama ve Marka İletişimi
Doçent
1
1
Açık hava reklamlarında
çekicilikler konusunda
çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi
Yapı Bilgisi
Doçent
1
1
Kırsal Konutların Deprem
Güvenliğinin Arttırılması konusunda
çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Yazılımı
Profesör
1
1
Sezgisel algoritmalarla
parametrik eğri ve yüzey
modelleme alanında çalışmalar
yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Yazılımı
Profesör
1
1
Saklı Markov Model
(Hidden Markov Model)
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Donanımı
Doçent
1
1
Ağaç – tohum algoritması
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi
Cevher Hazırlama
Doçent
1
1
Temas açısı, yüzey gerilimi
ve yağ aglomerasyonu konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Doçent
1
1
Yer seçimi ve topla-dağıt araç
rotalama problemi konusunda
doktora yapmış ve uluslararası
makaleler yayınlamış olmak.
Mühendislik Fakültesi
Hidrolik
Doçent
1
1
Su dağıtım şebekelerinin
maliyet optimizasyonu ve
destek vektör makineleri
hakkında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi
Jeodezi
Doçent
1
1
KTH yöntemi ile bölgesel
 jeoit belirleme konusunda
doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi
Maden İşletmesi
Doçent
1
1
Endüstriyel patlatma ve çevresel etkileri,
özel ve kontrollü patlatma uygulamaları
, doğal yapı taşları konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi
Uygulamalı Jeoloji
Doçent
1
1
Hidrojeoloji konusunda doktora yapmak,
yeraltı suları jeolojisi, termal sular,
obruk ve zemin mekaniği konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Sivil Havacılık YO
Uçak Gövde-Motor Bakımı
Yrd. Doç.
1
1
Makine Eğitimi Anabilim Dalında
doktora yapmış olmak, yüzey
çatlaklı kompozit boruların
yorulma davranışı üzerinde
çalışmış olmak.
Teknoloji Fakültesi
Mekanik ve Makine Teorisi
Doçent
1
1
Tornalamada tırlama titreşimleri,
süreç sönümlemesi, kararlı kesme
derinliği analizi ve parametre
optimizasyonu üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi
Radyoloji
Profesör
1
1
Çocuk ve Erişkin hastalarda
kardiyovasküler görüntüleme
üzerinde deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Profesör
1
1
Psikiyatrik bozuklukların
tedavisinde kronoterapötik
 girişimlerle ilgili tecrübesi ve
çalışması olmak.
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji veReanimasyon
Doçent
1
1
Intraoperatif kan ürünleri
transfüzyonu konusunda çalışması olmak,intraoperatif transösefagial
 ekokardiografi kullanımı konusunda
deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Doçent
1
1
Hareket bozuklukları ve endoskopik
kafa tabanı cerrahisi konularında
sertifikaya ve cerrahi tecrübeye sahip olmak. Servikal omurganın
anteriyortranspediküler fiksasyonu ile ilgili çalışmaya sahip olmak.
Tıp Fakültesi
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent
1
1
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, anne sütü alma süresi ve obezitearasındaki ilişki ile ilgili çalışmasının bulunması.
Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları
Doçent
1
1
Vitreoretinal cerrahi ve elektrofizyoloji eğitimlerini almış olmak. Vitreoretinal cerrahi uygulamalarında tecrübeli olmak.
Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doçent
1
1
Üremeye yardımcı tedavi sertifikası bulunmak ve PDÖ yönlendirici eğitimi almış olmak.
Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doçent
1
1
Endometriozis hastalarında FSRH gen polimorfizmi etkisini araştıran bilimsel çalışması bulunmak, üremeye yardımcı tedavi sertifikası bulunmak ve PDÖ yönlendirici eğitimi almış olmak.
Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doçent
1
1
Probleme dayalı öğrenme (PDÖ) yönlendirici eğitimi almış olmak ve DNA hasarı, DNA onarımı ve proteomiksler konusunda sertifikası bulunmak.
Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Doçent
1
1
Karpal Tünel cerrahisi ile ilgili prospektif SCI dergide yayımlanmış çalışması bulunmak, El ve Mikrocerrahi üzerine yurtdışında en az bir yıl çalışmış olmak
Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Doçent
1
1
Avrupa board sınavı (EBOPRAS) başarılı olmak. Temporomandibulareklem hastalıklarında açık cerrahi ve endoskopik cerrahi konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya
Doçent
1
1
Tıp doktoru olmak, Sağlık Bilimleri Temel alanında Klinik Biyokimya Doçenti olmak, Statik Manyetik Alan ve kanser konusunda çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi
Tıbbi Patoloji
Doçent
1
1
Nöropatoloji konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp
Yrd. Doç.
1
1
Soliter pulmoner nodüllerin PET-BT ile değerlendirilmesi ile ilgili uzmanlık tez çalışması yapmak.
Tıp Fakültesi
Üroloji
Yrd. Doç.
3
1
İdrar kaçıran kadın hastalarda idrar yolu enfeksiyonu görülme sıklığı ve risk faktörleri konusunda çalışma yapmış olmak, FEBU (Fellow of theEuropean Bord of Urology) sertifikasına sahip olmak.
Veteriner Fakültesi
Veterinerlik Zootekni
Profesör
1
1
Veteriner Fakültesi
Veterinerlik Biyoistatistik
Yrd. Doç.
1
1
İstatistik Bölümü mezunu ve Biyoistatistik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Sansürlü verilerin metodolojik yaklaşımları üzerinde çalışmış olmak.
Ziraat Fakültesi
Fitopatoloji
Doçent
1
1
Bitki bakteri hastalıkları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
kartal escort pendik escort