Haber Personel  Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı
13 Nisan 2016 - 11:00 'de eklendi ve 723 kez görüntülendi.

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi uyarınca (02 Mayıs-28 Ekim 2016 tarihleri arasında çalıştırılmak üzere) aşağıda unvanı, adedi, sınıfı ve eğitim durumu belirtilen 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

TABLO-1

S.NO UNVANI ADET SINIFI EĞİTİM DURUMU
1 Orman Mühendisi 1 Teknik

Hizmetleri

Lisans, Üniversitelerin Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmak

Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak işe alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A. GENEL ŞARTLAR

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Müracaat tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

3. Atanacağı pozisyon itibariyle Tablo l’de belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

1. Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

1- Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 80 puan (2014 veya 2015 yılı KPSS-3 puanı) almış olmak

2- En az (B) sınıfı ehliyeti bulunmak

3- Microsoft Office Programlarını kullanabilmek

4- Her türlü arazi ve iklim şartlarında çalışmayı kabul ve taahhüt etmek.

5- Sinop İli sınırları dahilinde ikamet eden adaylar öncelikli tercih sebebidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayların 13.04.2016-21.04.2016 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar dilekçe, özgeçmiş, ikametgah belgesi, diploma fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt örneği ehliyet ve KPSS sonuç belgesi ile birlikte Sinop İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya sahte evrakla müracaat edenler işe başlamış olsalar bile sözleşmeleri iptal edilecek ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Müracaatlar 22.04.2016 tarihinde değerlendirmeye tabi tutulacak olup, komisyon tarafından yapılacak ön değerlendirme neticesinde mülakat (sözlü) sınavına çağırılacak adaylar tespit edilecektir.

Mülakata çağırılacak adaylar İdaremizin resmi internet adresinde (www.sinopozelidare.com) ilan edilecektir. Bu ilan, tebliğ niteliğinde kabul edilecek olup, ilgililere ayrıca yazılı ya da sözlü tebligat yapılmayacaktır.

Mülakat (sözlü) sınavı (Mülakat sınavı içerisinde ayrıca Microsoft Office programlarını kullanabildiğini gösterir uygulamalı sınav yapılacaktır.! 27.04.2016 tarihinde saat 10:00’da Sinop İl Özel İdaresi merkez binasında yapılacaktır.

Mülakat (sözlü) sınavı kazanan adayların ismi 28.04.2016 tarihinde İdaremizin resmi internet adresinde (www.sinopozelidare.com) ilan edilecektir.

SÖZLEŞME YAPILACAK ADAYDAN İSTENECEK BELGELER

1- Adli ve arşiv sicil kaydı belgesi

2- Sağlık Raporu (Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu)

3- Askerlik yaptığına veya tecilli/muaf olduğuna dair belge

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- İkametgah belgesi

6- Diploma aslı veya noter tasdikli örneği

7- Vukuatlı nüfus kayıt örneği

8- KPSS Sonuç Belgesi

9- Ehliyet

BAŞVURU VE SÖZLÜ SINAV ADRESİ, İLETİŞİM NUMARASI

Sinop İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Gelincik Mah. Fatih Cad. No: 16 Merkez/ SİNOP TEL: 0368 261 18 50- 51

Genel Sekreter Vekili

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
kartal escort pendik escort