Haber Personel  Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

Toplu sözleşme hükümleri, 6 unvanı kapsayacak şekilde genişletildi

Toplu sözleşme hükümleri, 6 unvanı kapsayacak şekilde genişletildi
18 Nisan 2016 - 9:59 'de eklendi ve 727 kez görüntülendi.

2016-25017 toplu sözleşmesinde, unvanlar bazında bazı özel hizmet tazminatları artırılmıştır.

Örneğin Şef’lerin özel hizmet tazminatı 7 paun artırılmıştır. 20156 yılında yaptığımız haberde, bu artışın “Kadastro Şefi”, “Koruma ve Güvenlik Şefi”, “Klinik Şefi” gibi unvanları da kapsayıp kapsamadığını ele almıştı. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, artışın Şef (Ö) ve Koruma ve Güvenlik Şef’lerini kapsadığını belirtmiştir.

Yine, vaizlerin özel hizmet tazminatı 10 puan yükseltilmişti. 2016 Ocak ayında yapılan bazı haberlerde; bu 10 puanlık özel hizmet tazminatı artışının; başvaiz, uzman vaiz, Başkanlık vaizi, cezaevi vaizi gibi unvanları kapsayıp kapsamadığının açıklanmasının yararlı olacağını belirtilmişti. BÜMKO, söz konusu artışın bu dört unvanı kapsaması gerektiğine karar vermiştir.

Muhasebat Genel Müdürlüğünün 3 Sıra Nolu duyuruyla ilan ettiği bu gelişmelerin, illerdeki mutemetlerce dikkate alınması ve say2000 sistemine işlenmesi gerekmektedir.

Muhasebatın duyurusu

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı : 83993637-220.99-1184 03/02/2016
Konu : Personel Ödemeleri ile İlgili 2016/3 sayılı KBS Duyurusu

PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU
SIRA NO: ( 3)

1-Özel Hizmet Tazminatı Artırılan Personel
Bilindiği üzere, Personel Ödemeleri 2015 Yılı Yeni İşlemleri Kılavuzunda, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme ile tazminatları artırılan personelden şef kadrolarına yapılacak olan 7 puanlık artıştan Şef (Ö), Koruma ve Güvenlik Şefi gibi unvanların ve vaiz kadrosunda bulunanlara yapılması gereken 10 puanlık artıştan uzman vaiz, başvaiz, cezaevi vaizi, başkanlık vaizi gibi unvanların yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususlarında tereddüte düşüldüğünden bahisle Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden yazılı görüş istenildiği belirtilmiş ve alınacak cevaba göre bilahare duyuru yapılacağı bildirilmişti. Bu bağlamda, konuyla ilgili alınan görüş yazısı duyuru ekinde yer almaktadır.
Alınan görüş yazısı kapsamında, 6840- Şef (Ö) ile 6820- Koruma ve Güvenlik Şefi unvan kodunda bulunan personelin 7 puanlık artıştan; 5952- Uzman Vaiz, 5951-Başvaiz, 5960-Cezaevi Vaizi ve 5950-Başkanlık Vaizi unvanlarında bulunan personelin de 10 puanlık artıştan yararlandırılacaktır.

Buna göre, özel hizmet tazminatı değişen Şef (Ö), Koruma ve Güvenlik Şefi, Uzman Vaiz, Başvaiz, Cezaevi Vaizi ve Başkanlık Vaizi unvanlarında bulunan personelin Maaş Bilgi Girişi Ekranından sorgulanarak form üzerinde bulunan SEÇ butonu ile referans cetvellerinin açılması ve yeni tazminat oranlarının cetvelden seçilerek Maaş Bilgi Girişi Ekranı üzerinde bulunan KAYDET butonuna basılması gerekmektedir.

Ayrıca, ÖHT artışının 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olması nedeniyle 01 Ocak-14 Şubat tarihleri arasına tekabül eden 1,5 aylık artış farkı tutarı manuel olarak hesaplanarak KBS – Bordro Bilgi Girişi Ekranından girilecektir.

2-Akademik Teşvik Ödeneği
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 4 üncü maddesi uyarınca ödenecek olan akademik teşvik ödeneği için “79-Akademik Teşvik Ödeneği” tazminat kodu tanımlanmıştır.
Buna göre, akademik teşvik ödeneği ödenecek personel için Diğer Tazminat Bilgi Girişi formundan 79 tazminat kodu seçilecek ve Oran 2 alanına ilgili için belirlenen akademik teşvik ödeneği puanı girilecektir.

3-Asker Öğretmenlerin Yan Ödeme Puanlarının Güncellenmesi
Duyuru eki listede yer alan “Asker Öğretmen” unvan kodundaki personelin yan ödeme puanlarının 1 Temmuz 2015 den itibaren değişmesi nedeniyle, bu unvanda bulunan personelin yan ödeme zammı puanlarının geriye dönük olarak kontrol edilerek, hatalı veri girişi varsa ivedilikle sistemden düzeltilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, bu durumda olan personele eksik ödenen yan ödeme zammı varsa, manuel olarak hesaplanmalı ve KBS – Bordro Bilgi Girişi Ekranından girilmek suretiyle Şubat ayı maaşı ile birlikte ödenmelidir.

4-İşlem Kodu “3-Naklen Geçme” Yapılan Personel
İşlem Kodu “3-Naklen Geçme” olarak değiştirilen personelin banka bilgileri ile tazminat bilgileri otomatik olarak silinmekte olup, naklen alan harcama birimince söz konusu bilgilerin yeniden girilmesinin unutulmaması gerekmektedir.

5-KBS-Fazla Çalışma Ücreti Ödemeleri Modülü
KBS Fazla Çalışma Modülü yazılımında versiyon değişikliği yapılmış ve yapılan yazılım değişikliğine göre Fazla Çalışma Modülü Uygulama Kılavuzu güncellenmiştir.

6- KBS Ek Ders Modülüne Merkezi Sınav Ücreti Ödeme Tipinin Eklenmesi
KBS Ek Ders Modülüne ödeme tipi olarak Merkezi Sınav Ücreti ödemesi eklenmiştir. Bu ödemenin hesaplanabilmesi için, Bilgi Girişi sayfasının üst tarafında bulunan “Ek Ders Dışı Ödemeler” butonuna tıklandıktan sonra açılan “Merkezi Sınav Ödemesi” formunda bulunan “Veri Ekle” butonuna tıklanmalı ve personelin TC Kimlik No, Ad-Soyad seçilip, Kaydet butonuna basılmalıdır.

7- say2000i Maaş Bilgi Girişi ve Maaş Hesaplama Formlarının Kapatılması
say2000i – Personel Modülünde bulunan “Maaş Bilgi Girişi” formu ile “Maaş Hesaplama Formu” 01/03/2016 tarihinden itibaren özel bütçeli idarelerin de kullanımına kapatılacaktır. Bu tarihten itibaren maaş bilgi girişi değişiklikleri KBS- Maaş Bilgi Girişi Ekranından ve maaş ödeme emri belgelerinin muhasebeleştirme işlemi de KBS-Saymanlık İşlemleri menüsünde bulunan “Maaş Muhasebeleştirme Ekranı” ndan yapılacaktır.

Bilgilerini ve ilgili harcama birimlerinin konu hakkında bilgilendirilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Ertan ERÜZ
Genel Müdür V.

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
kartal escort pendik escort