Haber Personel Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

ULAKBİM Belirli Süreli Proje Personel Alımı

ULAKBİM Belirli Süreli Proje Personel Alımı
19 Nisan 2016 - 14:00 'de eklendi ve 680 kez görüntülendi.

ULAKBİM bünyesinde yürütülen  projelerde proje ve ilgili alt projelerin yazılımlarının tüm testlerini  gerçekleştirmek ve dokümantasyonunu hazırlamak, gerektiğinde uygulama geliştiren  ekiplere   yazılım  kurulumları  ve  veri  girişi faaliyetlerinde  destek vermek  üzere AR-GE Personeli istihdam  edilecektir.

Kaç kişi alınacak, görev yapacağı şehir nerdesi, özel koşullar neler?

Detaylar haberimizde…

 

ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ

İLAN NO: TBTK.ULAKBİM.FTH.2016-2

1.1.    Referans Kodu: TBTK.ULAKBİM.FTH.2016-2.01

AR-GE Personeli  (Araştırmacı) Pozisyonları İçin; İşin Tanımı ve Özellikleri

ULAKBİM bünyesinde yürütülen  projelerde proje ve ilgili alt projelerin yazılımlarının tüm testlerini  gerçekleştirmek ve dokümantasyonunu hazırlamak, gerektiğinde uygulama geliştiren  ekiplere   yazılım  kurulumları  ve  veri  girişi faaliyetlerinde  destek vermek  üzere AR-GE Personeli istihdam  edilecektir.

İstihdam edilecek personel sayısı         : 2

Personelin görev yapacağı şehir              : ANKARA

Adaylarda  Aranacak  Özel Koşullar

 1. a) Yükseköğretim  kurumlarının   en   az   dört   yıllık  lisans    eğitimi   veren    Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği,  Bilişim  Sistemleri  Mühendisliği,  Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden  lisans  veya  yüksek  lisans derecesine sahip olma
 1. b) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması  tercih sebeb

   Test  metodolojisine, terminolojisine ve süreçlerine hakim,  hata  takip ve raporlama araçlarını kullanmış (TFS, Jira, Redmine vb.) olmak,

   Yazılım yaşam döngüsü ve yazılım geliştirme  süreçlerine hakim olmak,

   Programlama (Java, C, C++, C#, VB, ASP.NET,  SQL, PHP  vb.) konusunda temel seviyede bilgi sahibi olmak,

   Veritabanı (Oracle, MySQL, SQL Server, DB2 vb.) konusunda temel  seviyede bilgi sahibi olmak,

   Mobil teknolojiler konusunda bilgi sahibi olmak,

   Test  senaryoları yazma konusunda tecrübe sahibi olmak,

   Test   plan  dokümanı,  test   case  dokümanı ve  test   durum   dokümanı  hazırlama süreçlerine hakim olmak,

   Yük Testleri,  Kullanıcı Kabul Testleri,  Entegrasyon Testi, Regresyon Testi,

   Beyaz  Kutu ve Kara Kutu Testleri konularında deneyim sahibi olmak,

   Yazılım   test   otomasyonu  araçlarından  en   az   birinde   Yük/Performans  testleri

(Visual Studio  Ultimate 2013,  Jmeter, HP LoadRunner, IBM -RPT vb.) yapabilmek,

   ISTQB   Foundation   Level  ya  da   QAI  Certified   Associate  in   Software  Testing

(CAST) sertifikalarından birine sahip olmak.

1.2.    Referans Kodu: TBTK.ULAKBİM.FTH.2016-2.02

AR-GE Personeli (Araştırmacı) Pozisyonları İçin; İşin Tanımı ve Özellikleri

TÜBİTAK  ULAKBİM  bünyesinde   yürütülen    projelerde   ağ    ve    sistemdeki    verilerin analizinden  sorumlu   olmak,   yeni  teknolojileri  takip  etmek   ve  sisteme  entegre  etmek, dağıtık  sistemlerde oluşan ihtiyaçlara  yönelik  çözümler üretmek üzere AR-GE  Personeli istihdam  edilecektir.

İstihdam edilecek personel sayısı         : 1

Personelin görev yapacağı şehir              : ANKARA

Adaylarda  Aranacak  Özel Koşullar

 1. a) Yükseköğretim  kurumlarının   en   az   dört   yıllık  lisans    eğitimi   veren    Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği,  Bilişim   Sistemleri  Mühendisliği  bölümlerinin   birinden   lisans   veya yüksek  lisans derecesine sahip  olmak.
 1. b) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması  tercih sebeb

   Linux işletim sistemi,  bulut sistemi  konularında bilgi sahibi olmak,

   Programlama bilgisine sahip olmak,

   Elasticsearch, mongodb vb. veri tabanları yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

   Schell,  bash, python ya da ruby dillerinden en az birinde kodlama yapabilmek,

   Loglama  sistemleri (logstash, graylog vs.) hakkında bilgi sahibi olmak,

   Chef, Puppet gibi yönetim araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

   Docker hakkında bilgi sahibi olmak,

   Açık kaynak  projeye  katkıda  bulunmuş  ve  açık  kaynak  proje  araçları (Git,  Gerrit, Jenkins, Travis-CI vs.) konusunda tecrübe sahibi olmak,

   Komut satırı,  vi, sed, grep,  awk gibi linux araçları konusunda bilgi sahibi olmak.

1.3.    Referans Kodu: TBTK.ULAKBİM.FTH.2016-2.03

AR-GE Personeli (Araştırmacı) Pozisyonları İçin; İşin Tanımı ve Özellikleri

TÜBİTAK ULAKBIM bünyesinde yürütülen   Projelerde görev  almak  üzere web  arayüzü oluşturacak, verilerin  analizi  ve  son  kullanıcıya   yansıtılması konusunda  etkin  çözümler üretecek AR-GE Personeli istihdam  edilecektir.

İstihdam edilecek personel sayısı         : 2

Personelin görev yapacağı şehir              : ANKARA

Adaylarda  Aranacak  Özel Koşullar

 1. a) Yükseköğretim  kurumlarının   en   az   dört   yıllık  lisans    eğitimi   veren    Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği,  Bilişim   Sistemleri  Mühendisliği  bölümlerinin   birinden   lisans   veya yüksek  lisans derecesine sahip  olmak.
 1. b) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması  tercih sebeb

   Php/javascript/hmtl ile web uygulama geliştirebilmek,

   SQL sorgulama konusunda bilgi sahibi olmak,

   Elasticsearch, mongodb vb. veri tabanlarını kullanabilmek,

   Web uygulamalarının test süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

   Web   uygulamalarında   hata   ayıklama  konusunda  bilgi  sahibi   olmak,   (Firebuf, Httpfox, Fiddler)

   Daha  önce  web uygulaması tamamlamış olmak,

   Kibana projesini daha önce  kullanmış ya da bu projeye  katkıda  bulunmuş olmak,

   Açık kaynak  projeye  katkıda  bulunmuş  ve  açık  kaynak  proje  araçları (Git,  Gerrit, Jenkins, Travis-CI vs.) konusunda tecrübe sahibi olmak,

   Sunucu tarafı teknolojilerine hakim olmak.

1.4.    Referans Kodu: TBTK.ULAKBİM.FTH.2016-2.04

AR-GE Personeli (Araştırmacı) Pozisyonları İçin; İşin Tanımı ve Özellikleri

TÜBİTAK ULAKBIM bünyesinde yürütülen   projelerde  Android  işletim  sistemi   tabanında geliştirmeler ve düzenlemeler yapmak, etkin çözümler sunan Android  uygulamalar geliştirmek, Android  ile ilgili gelişmeleri takip  etmek  ve  geliştirilen  uygulamalara entegre etmek  üzere AR-GE Personeli istihdam  edilecektir.

İstihdam edilecek personel sayısı         : 2

Personelin görev yapacağı şehir              : ANKARA

Adaylarda  Aranacak  Özel Koşullar

 1. a) Yükseköğretim  kurumlarının   en   az   dört   yıllık  lisans    eğitimi   veren    Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği,  Bilişim   Sistemleri  Mühendisliği  bölümlerinin   birinden   lisans   veya yüksek  lisans derecesine sahip  olmak.
 1. b) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması  tercih sebeb

   Android SDK/NDK ile geliştirme  yapmış olmak,

   Nesne tabanlı  yazılım geliştirme  konusunda bilgi sahibi olmak,

   Java/C++ dillerine hakim olmak,

   AOSP’ye  katkıda  bulunmuş olma ya da AOSP  ile ilgili çalışmalar yapmış olmak,

   Android Toolchain, gömülü  linux konusunda bilgi sahibi olmak,

   Test güdümlü  geliştirme  yapısında tecrübe sahibi olmak,

   Açık kaynak  projeye  katkıda  bulunmuş  ve  açık  kaynak  proje  araçları (Git,  Gerrit, Jenkins, Travis-CI vs.) konusunda tecrübe sahibi olmak,

   Son kullanıcıya  sunulmuş Android uygulama geliştirmiş olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunma
b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya tecilli olm
c) Görevini  devamlı    yapmasına   engel    olabilecek   hastalığı   ya    da    bulaşıcı   hastalığı bulunmam
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar  ile aşağıda sayılan suçlar  dışında tecil  edilmiş  hükümler  hariç  olmak  üzere; altı  aydan fazla  hapis veyahut affa  uğramış olsalar  bile Devletin  güvenliğine, anayasal  düzene ve  bu  düzenin işleyişine  karşı  işlenen suçlarla, zimmet,  irtikap, rüşvet, hırsızlık,  nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni  kötüye  kullanma,  hileli iflas gibi yüz kızartıcı  veya  şeref ve haysiyeti  kırıcı  suçtan veya  kaçakçılık, resmi  ihale  ve  alım  satımlara fesat  karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
e) Ağırlıklı  lisans   mezuniyet  not   ortalaması  4’lük  sistemde  en   az   2,50   olmak   (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun  yayınlamış olduğu  “4’lük Sistemdeki Notların

100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).
f) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması  +

10.000

Üniversiteye Yerleştirme S nav  S ralamas

≥ 3,20

Alanında    yüksek    lisans    yapmış  adaylar  için  Ağırlıklı Mezuniyet  Ortalaması  Lisans Mezuniyet  Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans  Mezuniyet  Ortalamasının %20’sinin toplamıdır  (100’lük sistemdeki notlar,  Yükseköğretim Kurulunun  yayınlamış olduğu  “4’lük Sistemdeki Notların  100’lük Sistemdeki Karşılıkları  Tablosu”  esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

g) Üniversite lisans öğrenimini,  süresi içinde  ya da  normal  öğrenim  süresinden en  fazla  bir öğrenim  yılı gecikmeli  bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde  kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

h) Yabancı Dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan  puanla kanıtlamış    (Tabloda  belirtilen  sınavlardan  alınan   puanlarda   herhangi   bir  geçerlilik  süresi aranmaz)

 

 

 

Sınav  Türü

KPDS

UDS YDS

 

TOEFL IBT

 

TOEFL CBT

 

TOEFL PBT

 

 

FCE

 

 

CAE

 

 

CPE

Tüm Referans

Kodları İçin

 

65

 

61

 

173

 

500

 

B

 

C

 

C

 

KPDS                  : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS                    : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS                    : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit  Sınavı

TOEFL IBT        : Test  of English  as a Foreign Language – Internet-Based Test TOEFL CBT         : Test  of English  as a Foreign Language – Computer-Based Test TOEFL PBT             : Test  of English  as a Foreign Language – Paper-Based Test FCE             : First Certificate in English

CAE                     : Certificate in Advanced English

CPE                     : Certificate of Proficiency in English

 

Resmi  dili İngilizce  olan  bir ülkede;  Lisans,  Yüksek  Lisans veya  Doktora  derecesi almış olanlar  ile  o  ülkede   en  az  3  (üç)  yıl  süreyle  mesleğini uygulamış olanlardan  İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri  sırasında Türkçe,  İnkılap  Tarihi gibi  asıl  alanla  ilgili olmayan dersler dışındaki  tüm  derslerinin  %100’ünü   İngilizce  aldığını   belgeleyen  adaylar  için  İngilizce yeterlilik şartı  aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

 1. a) İlana  başvuruda  bulunmak  için  “www.ulaktubitak.gov.tr”   adresinden  İş   Başvuru Sistemine  kayıt   olmak   gerekmektedir.  (Başvuru  için  özgeçmiş  oluşturduktan  sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın  sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur).  İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
 1. b) Başvuruların  en    geç   03/05/2016  Salı    günü     saat   17:00’ye    kadar     yapılması gerekm
 1. c) Başvuru yapılırken, aşağıda yer alan  belgelerin İş Başvuru Sistemi  aracılığıyla eksiksiz olarak    iletilmesi   zorunludu   İstenilen    belgelerden   herhangi   birinin   eksik    olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

   Diploma,  çıkış belgesi (lisans ve varsa üstü)  Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adaylar için denklik belgesi,

   Nüfus Cüzdanı,

   Özgeçmiş,

   Lisans (ve varsa lisans üstü) transkript  belgesi,

   Yabancı dil sınavı  sonuç belgesi (veya  lisans  eğitim dilinin %100  İngilizce  olduğunu gösterir  belge).

   Alanında  deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi  ve Hizmet Dökümü Belgesi,

   Üniversiteye giriş sınavı  yerleştirme belgesi ve Üniversiteye giriş sınavı  sonuç belgesi

(ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı).

 1. d) Adaylar en fazla iki adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilir İkiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 1. e) Başvuruların  incelenmesi   sonucunda  istenilen    belgeleri    eksiksiz    ve   uygun    olan adaylardan her bir referans kodlu pozisyon için “Adaylarda  Aranacak Genel  Koşullar” bölümünün   (f)   maddesine   göre,    en    yüksek    puandan   başlayarak   oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş)  katı aday  mülakata/sınava davet edilecektir. Son  sıralamadaki adayla  aynı  puanı  alan  başka adaylar olması  durumunda bu adaylarda mülakata çağırılacaktı
 1. f) Lisans öğrenimlerini  yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda  Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak  aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardı

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular  TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve ULAKBİM’in  (   www.ulakbim.tubitak.gov.tr)  web  sayfalarında  ilan  edilecek  olup,  mülakata girmeye  hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik  posta adresine gönderilecektir.

İletişim bilgileri :

Adres  :TUBİTAK ULAKBİM YÖK Binası B5 Blok Bilkent Ankara

E-posta :ulakbim.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: 0312 2989354

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
kartal escort pendik escort